Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

O osnivaču

Institut za moderno obrazovanje organizacioni je deo vodeće multinacionalne kompanije LINK group, koja se više od 20 godina uspešno bavi profesionalnom edukacijom i sertifikacijom u oblasti informacionih tehnologija i savremenog poslovanja.

Verujemo da je kvalitetno obrazovanje ključ napretka i uspeha. Kao kompanija koja se bavi edukacijom u različitim sferama, LINK group je prisutna u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Ukrajini, Moldaviji i Sjedinjenim Američkim Državama, a putem jedinstvenog e-Learning sistema za učenje na daljinu okuplja polaznike iz preko 120 zemalja sveta.

InsittutLINK

U okviru LINK group obrazovnog sistema u Srbiji, postoji osam obrazovnih institucija: ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy, Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS, Fakultet savremenih umetnosti – FSU, Srednja škola za informacione tehnologije – ITHS, Savremena gimnazija i OKschool, sa sedištem u Beogradu i predstavništvom u Novom Sadu. U Rumuniji postoje LINK Academy i BusinessAcademy, sa dve škole u Bukureštu i Temišvaru.

Kompanija LINK group sa uspehom posluje i u Bosni i Hercegovini, gde funkcionišu tri obrazovne institucije: ITAcademy i BusinessAcademy, sa predstavništvima u Sarajevu i Banjaluci, i Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo sa sedištem u Trnu, opština Laktaši.

Obrazovna ustanova LINK Academy sa velikim uspehom posluje u Ukrajini, tačnije u Kijevu i Lavovu. U Republici Moldaviji, sedište LINK Academy nalazi se u Kišinjevu.

Lider u jugoistočnoj Evropi

LINK group je lider ovog dela Evrope u razvoju softvera za učenje na daljinu putem interneta – Distance Learning System i svetski pionir u razvoju adaptivnih sistema za usavršavanje na daljinu.

Potvrda ugleda, profesionalnosti i kvaliteta LINK groupa najviše se ogleda u dugogodišnjoj saradnji i partnerstvu sa brojnim najuglednijim međunarodnim organizacijama i institucijama, kao što su: Microsoft, Cambridge University, Adobe, ECDL, Pearson Vue, IQN, Privredna komora Srbije i mnoge druge. Cilj ulaska u mrežu institucija i organizacija je, pre svega, podizanje kvaliteta rada i pružanje sertifikata svetskog kredibiliteta polaznicima.

Isticanje na osnovu kredibiliteta

Naši studenti u svojoj biografiji poseduju Cambridge, Google, Adobe i Microsoft sertifikate, koji ih izdvajaju u pogledu znanja, kompetencija i prestiža, i daju im jedinstvenu prednost. Svoje obrazovanje su stekli u najsavremenije opremljenim multimedijalnim učionicama ili putem napredne DL platfome, koja je odgovor na svetski trend da je proces učenja nezavisan od fizičkog prostora.

Posvećeni smo konceptu permanentnog obrazovanja, koji počiva na ideji da je učenje doživotan, bilo formalan, bilo neformalan proces. Pomažemo ljudima da postanu uspešniji. To je naša misija.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »