Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Tribina „Usred srede s problemom”

 „Mala i velika matura – ishodi i standardi”

U sredu, 26. juna 2019, od 18:00 do 20:00, održaće se predavanje u okviru tribine iz ciklusa „Usred srede s problemom”, sa temom „Mala i velika matura – ishodi i standardi”. Mesto održavanja predavanja je u prostorijama Instituta za moderno obrazovanje (Beograđanka, Masarikova 5, ulaz iz Kralja Milana, IV sprat, mala konferencijska sala – SH23).

Ova tribina, u organizaciji Centra za razvoj karijere, namenjena je svima zaposlenima u oblasti obrazovanja, roditeljima i učenicima.

Plašite li se male i/ili velike mature?

Cilj ovog predavanja je predstavljanje važnosti postojanja validnih, merljivih instrumenata koji učenicima pružaju mogućnost da provere nivo stečenog znanja i pripremljenosti za upis na željene smerove. Relevantni predavači će prisutnima predstaviti opštu sliku o hijerarhijskoj shemi ishoda i standarda za osnovnu i srednju školu, kao i isticanja njihove uloge u vaspitnoobrazovnom sistemu. Takođe će se istaći i način izrade testova za malu i veliku maturu na osnovu definisanih standarda. Prisutnima će se dati i smernice kako bi trebalo učenike pripremati za veliku ili malu maturu, trudeći se da usvoje sva znanja i veštine koji su kroz standarde proklamovani.

Više o pripremi za malu maturu možete pronaći na sledećem linku.

Agenda tribine:

 • Pozdravna reč moderatora tribine – prof. Aleksandra Prokopijević, direktor ITHS-a;
 • „Pokaži šta znaš” – predstavljanje opšte slike o hijerarhijskoj shemi ishoda i standarda za osnovnu i srednju školu – dr Bojan Ristić, član Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije i direktor ITS-a;
 • „Zašto su važni standardi postignuća?” – spec. Aleksandra Rosić, autor udžbenika i predavač na ITS-u;
 • „Šta su ishodi učenja i zašto su nam potrebni?” – dipl. matematičar Tatjana Mišović, rukovodilac Sektora za prirodno-matematičke nastavne predmete, ZUOV;
 • „Kuda dalje?” – stručna i opšta matura – dr Bojan Ristić, član Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije i direktor ITS-a;
 • „Kreiranje testova za maturu” – metodologija izrade testova u odnosu na standarde, ko čini komisiju i na koji način se to radi – spec. Aleksandra Rosić, autor udžbenika i predavač na ITS-u;
 • „Kako da pripremimo učenike za maturu?” – prof. Aleksandra Prokopijević, direktor ITHS-a;
 • Diskusija s publikom.

Vaši predavači:

dr Bojan Ristić

Bojan Ristić je direktor Visoke strukovne škole za informacione tehnologije – ITS. Angažovan je na izradi strategija i razvojnih programa različitih ministarstava Republike Srbije. Učestvovao je kao koautor u izradi nekoliko strateških dokumenata, poput Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Republici Srbiji i Strategije karijernog vođenja i savetovanja. Napisao je veliki broj stručnih radova i učestvovao u različitim projektima usmerenim na poboljšanje obrazovnog sistema.

 

 

spec. Aleksandra Rosić

Aleksandra Rosić ima 22 godine nastavničkog iskustva na svim nivoima obrazovanja (profesor u osnovnoj školi i gimnaziji, asistent na Univerzitetu Metropolitan i Računarskom fakultetu, saradnik pri realizovanju prakse studenata osnovnih i master studija na Matematičkom fakultetu, profesor na ITS-u). Osim toga, ima i četiri godine iskustva u radu u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kao savetnik koordinator za matematiku.

Doktorand je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a specijalizirala je 2008. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu sa temom iz oblasti algebre (Simetrični polinomi i njima odgovarajuće nejednakosti). Autor je više stručnih radova, zbirki, kao i zadatka koji je uvršten u globalno PISA testiranje 2012. godine.

Takođe je autor dva matematička naučnopopularna serijala i autor matematičkih pitanja u kvizu „Lavirint”, u produkciji RTS-a. Sarađivala je sa više institucija kao predavač ili naučni komunikator (Matematički institut SANU, Centar za promociju nauke, Noć istraživača, PISA tim 2006–2012, Istraživačka stanica „Petnica”…). Ima položene stručne ispite za rad u prosveti, za rad u državnim organima, kao i licencu za eksternog evaluatora u obrazovanju.

Pet puta je nagrađivana zahvalnicom Matematičkog fakulteta za doprinos i saradnju.

dipl. matematičar Tatjana Mišović

Tatjana Mišović ima 25 godina iskustva u obrazovanju: 17 godina kao nastavnik Matematike i Računarstva i informatike (godinu dana u Šestoj beogradskoj gimnaziji i 16 godina u Građevinsko tehničkoj školi) i 8 godina kao savetnik koordinator za matematiku u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Pored ostalih poslova u Zavodu, učestvovala je u pripremi Predloga programa nastave i učenja orijentisanih na ishode za predmet Matematika (osnovna škola, gimnazije i stručne škole) i u postupku davanja Stručnih ocena rukopisa udžbenika. Od 2018. godine je rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika. Učestvovala je u pripremi:

 • opštih standarda postignuća u delu opšteobrazovnih predmeta za kraj srednjeg obrazovanja (projekat IPA 08);
 • ishoda za osnovne i srednje škole (projekat IPA 11);
 • reviziji Obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja;
 • kriterijumskih testova za učenike srednjih škola;
 • zbirke zadataka za završni ispit;
 • zadataka za završni ispit;
 • zadataka za testiranje međupredmetnih kompetencija;
 • projekta „Kreativna škola”;
 • programu obuka za primenu programa nastave i učenja usmerenih na ishode za nastavnike osnovnih i srednjih škola;
 • programu obuke za lica koja učestvuju u postupku davanja Stručne ocene rukopisa udžbenika.

prof. Aleksandra Prokopijević

Aleksandra Prokopijević je diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i književnost. Tokom višegodišnje profesionalne karijere, Aleksandra je bila autor, realizator i koordinator velikog broja projekata i akreditovanih seminara za stručno usavršavanje nastavnika. Pored toga, autor je i realizator više projekata u obrazovanju u okviru školskog razvojnog planiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i Svetske banke. Aleksandra ima i dugogodišnje iskustvo rada u školi kao profesor srpskog jezika i književnosti i zamenik direktora, a od skoro i direktor Srednje škole za informacione tehnologije u Beogradu.

Kako da se prijavite?

Fizičko prisustvo je besplatno.

Prenos preko interneta besplatan je za članove Instituta za moderno obrazovanje, dok je onima koji još uvek nisu članovi omogućen prenos po ceni od 500 dinara.

Za fizičko prisustvo ili prenos preko interneta Institut izdaje potvrdu o 2 boda neformalnog stručnog usavršavanja, koja se ne naplaćuje posebno.

 

Članstvo u Institutu za moderno obrazovanje

Institut vam nudi mogućnost da tokom juna dobijete različite pogodnosti za pojedinačna ili kolektivna članstva. Saznajte više o godišnjem članstvu u IMO

 

Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona: +381 (0)11/40-11-260 ili na imejl: office@institut.edu.rs. 

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »