Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

 

Letnja IT škola za nastavnike 2019

Postanite deo pedagoške IT elite u roku od 3 dana! Obezbedite svoje mesto na radionicama Letnje IT škole za nastavnike i usvojte veštine koje ćete odmah moći da primenite u nastavi. 

Letnja IT škola za nastavnike 2019 namenjena je svima zaposlenima u oblasti obrazovanja i održaće se u periodu od 19. do 21. avgusta, u trajanju od 10 do 16 časova. Očekujemo vas u najsavremenije opremljenim prostorijama Instituta za moderno obrazovanje, Masarikova 5 (ulaz iz Kralja Milana, zgrada Beograđanke, III sprat).

Ako današnje učenike poučavamo kao što smo one u prošlosti, krademo im budućnost.

– Džon Djui –

Moderne radionice po vašoj meri

Bez obzira na to da li predajete na fakultetu, u osnovnoj ili srednjoj školi, ove radionice osmišljene su tako da pokrivaju širok spektar tema koje su veoma važne za profesionalni napredak predavača. Uz to, prisustvo Letnjoj školi za nastavnike obezbediće vam 18 bodova stručnog usavršavanja unutar ustanove, kao i sertifikat Centra za stručno usavršavanje.

Rad u malim grupama na ovim radionicama omogućiće vam apsolutnu posvećenost stručnih predavača i garantovati usvajanje korisnih praktičnih znanja i mogućnost da ih iskoristite tokom trajanja Letnje škole kako biste pripremili materijal za nastavu.

Program Letnje IT škole za nastavnike 2019

Program Letnje IT škole za nastavnike koncipiran je tako da predoči šta se sve širom sveta koristi od moderne tehnologije u oblasti obrazovanja, kako to može da promeni pristup nastavnika, ali i kako da motiviše učenike da postanu aktivni saradnici u procesu nastave.

Saznajte kako da napredujete pomoću digitalnih tehnologija! Fokusirajte se na učenike, njihove potrebe i ishode učenja uz primenu digitalne tehnologije i promene pristupa učenicima i nastavi pomoću digitalne tehnologije.

Napomena: Sve radionice traju po 1 sat. Između svake 2 radionice predviđena je pauza od 30 minuta.

Dan 1, 19. avgust 2019

 • Google alat docs – Učesnici će imati priliku da nauče kako pametne docs alatke mogu da posluže za besplatno menjanje teksta, uz mogućnost uspostavljanja saradnje među korisnicima istog dokumenta. Predavač: Aleksandra Ikonov
 • Google alat sheets – Prisutni će steći veštine rada u okviru tabela sa atraktivnim grafikonima i dijagramima koji se automatski čuvaju i obezbeđuju efikasniji model rada od Excel datoteka. Predavač: Filip Lončar
 • Google alat slides – Korisnici će, zahvaljujući mnogobrojnim animacijama, temama i fontovima, naučiti da naprave interesantne i atraktivne prezentacije, koje su za rad lakše od Power Pointa. Predavač: Filip Lončar
 • Google alat forms – Analiza, planiranje, proveravanje, prikupljanje informacija ili kratko testiranje olakšano je korišćenjem ovog alata, koji nudi niz opcija za temeljnu analizu i idealno organizovan pregled rezultata. Predavač: Aleksandra Ikonov
 • IT alat Google classroom – Korišćenjem ovog alata omogućeno je lako povezivanje velikog broja učesnika preko ličnih google naloga. Na ovaj način se štedi vreme potrebno za obaveštavanje, pravljenje plana i distribuciju informacija unutar jednog odeljenja, škole ili organizacije. Predavač: Saša Ivakić

Dan 2, 20. avgust 2019

 • IT alat Visme – Ovaj digitalni alat omogućava korisnicima da naprave vizuelne priče u obliku prezentacije, infografika i drugih sličnih vizuelnih sadržaja. Predavač: Branka Spajić
 • IT alat EDpuzzle – Besplatan digitalni alat namenjen je izradi interaktivnih video-materijala kroz dodavanje pitanja, komentara i objašnjenja. Dodatna karakteristika ovog alata jeste i pregled statistike za video-materijale, što nastavniku omogućava praćenje napredovanja učenika. Predavač: Milić Vukojičić
 • IT alat Socrative – Idealan digitalni alat za ocenjivanje i praćenje nivoa znanja učenika. Predavač: Nadežda Golubović
 • Primena tehnologija u bilingvalnoj nastavi – Kroz ovu radionicu učesnicima će biti predstavljeno nekoliko inovativnih tehnoloških rešenja povezivanja različitih jezika (Nearpod, Quizizz, Power Point). Predavači: Natalija Stanković i Milica Aleksić
 • IT alat Class Dojo – Služi za lako i brzo povezivanje i komunikaciju nastavika sa učenicima, ali i sa roditeljima učenika. Predavač: Filip Lončar

Dan 3, 21. avgust 2019

 • Upoznavanje sa Vikipedijom kao didaktičkim sredstvom u nastavi – Edukativna platforma u funkciji enciklopedije, odnosno poboljšanja procesa učenja i podučavanja kroz primenu viki-alata, koji obezbeđuju unapređenje kvaliteta nastavnog i vaspitnog procesa. Predavač: Ivan Matejić
 • Osnove uređivanja članaka – Predstavljanje pravila i smernica za pravilno oblikovanje sadržaja, proveravanje otvorenosti i dostupnosti sadržaja, povezivanje različitih sadržaja, licenciranje sadržaja na internetu i poštovanje intelektualne svojine. Predavač: Ivan Matejić
 • Samostalna izrada članaka i primeri dobre prakse – Osposobljavanje korisnika za izradu ili dopunu postojećih članaka na Vikipediji i predstavljanje interesantnih primera iz nastave. Predavač: Ivan Matejić
 • IT alat Prezi – Obezbeđuje dinamičniji vizuelni prikaz različitih sadržaja, što podstiče brže, temeljnije i trajnije pamćenje. Predavač: Branka Spajić
 • IT alat Padlet – Digitalni alat koji omogućava povezivanje dokumenata, veb-stranica, videa, muzičkih linkova ili teksta u jedan ograničeni virtuelni profil. Predavač: Saša Ivakić

 

Predavači:

Saša Ivakić

Saša je osnovne i master studije završio na Pedagoškom fakultetu, gde je proučavao savremene tehnologije u nastavi i učenju, a posebnu pažnju posvetio je proučavanju aplikativnog softvera u programiranoj nastavi. Doktorand je metodike razredne nastave informatike na Pedagoškom fakultetu, a bavi se i proučavanjem efikasnosti i efektivnosti raznih alata i tehnologija za učenje programiranja kod đaka u razrednoj nastavi. Saša je koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju i inovacije u obrazovanju Instituta za moderno obrazovanje, gde radi na implementaciji obrazovne tehnologije u nastavni proces, a pored toga je angažovan i kao profesor informatike i računarstva u Savremenoj gimnaziji.

Filip Lončar

Filip je profesor informatike i računarstva, koji se tokom studija bavio analizom savremenih obrazovnih tehnologija i inovativnih pristupa u procesu učenja, a poseban fokus stavlja na finski model obrazovanja, kao izuzetno uspešan i cenjen u svetu.

 

Nadežda Golubović

Nadežda je diplomirala na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i magistrirala na Katedri za fiziologiju biljaka. Bila je aktivna članica Kancelarije za mlade, gde je radila na projektnom menadžmentu, marketingu, vršnjačkoj edukaciji i posredovanju, kao i na mentorstvu. Trenutno radi kao profesor biologije u International School Savremenoj.

 

Branka Spajić

Branka je profesor računarstva i informatike u Savremenoj gimnaziji. Završila je Fakultet tehničkih nauka, smer Tehnika i informatika. Do sada je radila u osnovnoj školi kao nastavnik informatike i računarstva, a u srednjoj školi kao profesor poslovne informatike. Položila je ispit za rad nastavnika u školi i pohađala brojne seminare stručnog usavršavanja u vezi sa školstvom i radom sa učenicima. Kao profesorka informatike i računarstva u Savremenoj zalaže se za rad u kreativnom okruženju u kome će zajedno sa učenicima moći da se usavršava i napreduje.

Milić Vukojičić

Milić je profesor računarstva i informatike u International School Savremenoj.

 

 

 

Natalija Stanković

Pomoćnica direktorke i profesorka latinskog jezika Natalija Stanković master je italijanskog jezika i književnosti. Višegodišnje iskustvo u privatnim i državnim školama, mentorski rad sa učenicima, korišćenje savremenih nastavnih sredstava i odlična saradnja sa kolegama, učenicima i njihovim roditeljima – samo su neke od veština koje poseduje.

Proteklih sedam godina radila je u privatnim srednjim školama kao pomoćnik direktora, nastavnik latinskog i italijanskog jezika. Radila je i kao prevodilac za Generalštab Vojske Srbije, kao i za Centar ABHO u Kruševcu. Učestvovala je na brojim seminarima, među kojima je i seminar „Umeće odrastanja”, čime je stekla pravo da predaje Građansko vaspitanje. Prošla je obuku u Incest trauma centru u Beogradu iz sledećih oblasti: prevencija zlostavljanja dece, seksualno zlostavljanje dece i nasilje u porodici, a bila je i koordinator akreditovanog seminara „Prevencija i zbrinjavanje deformiteta kod školske dece i omladine”.

Ivan Matejić

Profesor geografije Ivan Matejić diplomirao je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prethodno je radio u Sedmoj beogradskoj gimnaziji i OŠ „Jovan Popović” i učestvovao u brojnim viki-radionicama namenjenim studentima i učenicima sa ciljem učenja viki-alata i produktivnog korišćenja Vikipedije i srodnih projekata. Ivan je dao svoj doprinos i u organizaciji nekoliko Vikimedijinih konferencija međunarodnog karaktera u Beogradu, Bratislavi i Pragu. Bavi se crtanjem i izradom geografskih karata, kao i pisanjem udžbenika sa geografskom tematikom. Autor je tri udžbenika i radne sveske za osnovnu školu iz predmeta Geografija i Priroda i društvo.

Kao profesor geografije u Savremenoj gimnaziji Ivan na zanimljiv način upoznaje učenike sa geografijom, njenim značajem u školi i u životu uopšte, ali, pre svega, sa geografijom kao važnim segmentom opšte kulture u životu svakog obrazovanog mladog čoveka.

Milica Aleksić

Profesorka engleskog jezika Milica Aleksić diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Engleski jezik i književnost, i stekla diplomu koja je izjednačena sa master diplomom. Iskustvo u pedagoškom radu stekla je u više privatnih škola kroz podučavanje dece i odraslih. Posebnu pažnju posvećuje stilovima učenja i razvijanju materijala i kurseva sa posebnim fokusom na komunikacione veštine i praktičnu upotrebu jezika. Pored nastave, svoje vidike proširuje i znanjima iz oblasti ljudskih resursa, čime se bavila izvesno vreme. Postaje sertifikovani tumač Facet 5 testova ličnosti i radi na proceni potencijala i razvoju zaposlenih. Veoma je ponosna na svoje petnaestogodišnje volontersko angažovanje u Crvenom krstu kao edukator na teme prve pomoći, komunikacije, humanih vrednosti, tolerancije, pisanja projekata itd.

U Savremenoj gimnaziji želi da svojim učenicima prvo predstavi važnost koju engleski jezik ima kako za njihovo dalje obrazovanje, tako i za karijeru, a zatim i da ih motiviše da jezik uče izlažući se njemu i okružujući se njime. Milica veruje da je najvažnije naučiti kako se uči i zato želi da razvije kritičko mišljenje kod učenika kroz interaktivnu i interdisciplinarnu nastavu.

Aleksandra Ikonov

Aleksandra je diplomirani biolog i master profesor biologije. Masterirala je na Biološkom fakultetu u Beogradu sa temom „Usvajanje bioloških pojmova u osnovnoškolskoj nastavi biologije”. Doktorand je na Biološkom fakultetu u Beogradu, gde priprema doktorsku disertaciju na Katedri za biologiju razvića životinja. Kao koautor je učestvovala na međunarodnom konkursu „Peace and Cooperation School Award”, gde je u okviru tima osvojila nagradu za univerzalni doprinos obrazovanju – „Extraordinary Award Malala 2015 for universal education”. U okviru tima GEBS finalista je i takmičenja „GESS Education Awards 2017” u oblasti „Innovation in Education Award”. Autor je brojnih naučnih i stručnih radova u domenu pedagoških i bioloških nauka. Redovni je autor članaka magazina „Lekovito bilje”.

Trenutno radi kao koordinator obrazovnih programa Instituta za moderno obrazovanje na poziciji stručnog saradnika na poslovima organizacije programa stručnog usavršavanja nastavnika. Aktivno izučava obrazovne IT aplikacije.

 

Zašto da se prijavite za Letnju IT školu za nastavnike 2019?

 • Savladaćete brojne Google alate i naučiti da uređujete tekst, tabele i prezentacije ili da kreirate veb-sajtove, testove i upitnike, kao i formiranje i korišćenje Google učionice (Google Classroom).
 • Upoznaćete se sa konceptom pametne učionice (Intelligent Classroom) i uveriti se kako se najnovije tehnologije mogu efikasno koristiti u obrazovnom procesu.
 • Saznaćete kako da iskoristite moderne tehnologije i osmislite zanimljive testove za proveru znanja koji će učenike motivisati i podstaći na dalje usavršavanje.
 • Naučićete kako da modernizujete nastavu u skladu sa svojim digitalnim kompetencijama.
 • Naučićete kako se pripremaju, obrađuju i licenciraju naučni članci na Vikipedija platformi.
 • Dobićete materijal za dodatno usavršavanje.
 • Dobićete vredne poklone.
 • Obezbeđena vam je konstantna IT podrška kolega sa IMO.

Kako da se prijavite za Letnju IT školu za nastavnike 2019?

Broj slobodnih mesta je ograničen na 20 učesnika, zato reagujte što pre i obezbedite svoje prisustvo.

Ceo paket Letnje IT škole za prijave i uplate do 15.08.2019 dobijate po ceni od 10.000 RSD. Nakon navedenog perioda cena se povećava za 30%. Imate mogućnost plaćanja na 6 rata po 1.700 RSD ili putem administrativne zabrane.

Cena paketa Letnje IT škole po danima je 4.000 RSD za prijave i uplate do 15.08.2019 nakon čega se povećava za 30%.

Ceo paket Letnje IT škole za članove za prijave i uplate do 15.08.2019 je 9.000 RSD. Nakon navedenog perioda cena se povećava za 30%. Imate mogućnost plaćanja na 6 rata po 1.500 RSD ili putem administrativne zabrane.

Cena paketa Letnje IT škole za članove po danima je 3.000 RSD za prijave i uplate do 15.08.2019 nakon čega se povećava za 30%.

Obezbeđujemo vam i mogućnost praćenja Letnje IT škole za nastavnike putem live streama. Za više informacija možete nam se obratiti putem mejla: office@institut.edu.rs ili pozivom na broj: +381 (0)11/40-11-260.

Očekujemo vas na Letnjoj IT školi za nastavnike kako biste se uz kvalitetne programe i predavače upoznali sa tehničkim i softverskim rešenjima koja mogu da unaprede vašu nastavu. 

 

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »