Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

24 May

 • By admin
 • In Vesti
 • Comments Off

Korisna znanja i sertifikat za posetioce: Održana tribina „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama”

U Institutu za moderno obrazovanje je 22. maja održana besplatna tribina pod nazivom „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama”. Ovoj tribini prisustvovali su brojni pedagozi, prosvetni i socijalni radnici, vaspitači i mnogi stručnjaci koji rade sa mladima.

Okupljeni su imali priliku da se upoznaju sa karakteristikama i simptomima bolesti zavisnosti, kao i da saznaju kako da prepoznaju problem i preventivno reaguju. Diskusija koja je razvijena između iskusnih predavača i posetilaca tribine doprinela je korisnoj razmeni ideja o prevenciji i različitim tretmanima bolesti zavisnosti. Na tribni su učestvovali predavači sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti; Nenad Stefanović (psihoterapeut), Ljiljana Marković (specijalni pedagog), Marija Milenković (psihoterapeut), predstavnici Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, predstavnici MUP-a Srbije i predstavnici gradske skupštine.

Teme koje su obrađene na tribini:

 • Značaj prepoznavanja problema bolesti zavisnosti među mladima;
 • Statistika zastupljenosti konzumiranja droga u školskoj sredini;
 • Ko su korisnici specijalne bolnice za bolesti zavisnosti;
 • Kada se mladi javljaju za pomoć;
 • Šta kažu dosadašnja istraživanja;
 • Koliko je u Srbiji rasprostranjen ovaj problem;
 • Šta je prevencija i kako se ona sprovodi;
 • Koje preventivne aktivnosti treba da sprovode obrazovne ustanove;
 • Šta je zavisnost;
 • Koje sve vrste zavisnosti postoje;
 • Kako se prepoznaju prvi simptomi;
 • Kakav je tretman zavisnika;
 • Kakvi su ishodi tretmana (dosadašnja iskustva iz prakse);
 • Udruženost poremećaja ponašanja i pojave zloupotrebe PAS-a;
 • Koje su karakteristike mladih koje možemo podvesti pod „riziko” grupu?

Pored korisnih znanja, svi posetioci tribine dobili su i sertifikat Instituta za moderno obrazovanje.