Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

KOMUNIKACIJSKA KOMPETENTNOST NASTAVNIKA

Pronađite zajednički jezik sa učenicima, roditeljima i kolegama!

Akreditovani seminar „Komunikacijska kompetentnost nastavnika”
28. januar – 8 bodova

Dobra komunikacija je temelj svakog kvalitetnog odnosa. Da biste bili nastavnik koji „ume” i sa decom i sa odraslima, potrebno je da ovladate naprednim komunikacijskim sposobnostima koje će vam pomoći da zadržite autoritet, a istovremeno izađete u susret svima sa kojima sarađujete. Upravo takve veštine ćete steći na ovom seminaru.

Cilj seminara je da vas upozna sa principima i pravilima empatijske i asertivne komunikacije, kao i da vam ponudi različite načine za prevazilaženje prepreka u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Pored toga što ćete savladati veštine aktivnog slušanja, na ovom seminaru ćete naučiti koliki je značaj ličnih uverenja za međuljudske odnose, kao i to kako da komunikaciju podignete na viši nivo bez obzira na uzrast sagovornika.

Način rada na ovom seminaru ogleda se u kombinaciji predavanja i praktičnih vežbi u vidu radionica, putem kojih ćete sva stečena znanja moći odmah da primenite. Kroz refleksivni dijalog preispitaćemo uverenja o važnim aspektima komunikacije u školskom kontekstu, a zatim ćemo analizirati i rešiti neke primere neprijatne komunikacije uvođenjem pravila asertivnosti i razumevanja.

Znanja i veštine koje budete stekli na ovom seminaru pomoći će vam da razgovarate sa samopouzdanjem i razumevanjem u svakodnevnoj komunikaciji sa učenicima, kolegama i roditeljima. Takođe ćete naučiti kako da aktivno slušate i primećujete značaj neverbalnih poruka koje vam sagovornik šalje, pri čemu ćete moći da odbaciti sve negativne elemente koji smanjuju kvalitet vaše komunikacije sa drugima.

Odlične komunikacijske veštine i 8 bodova za obavezno stručno usavršavanje

Akreditovani seminar „Komunikacijska kompetentnost nastavnika” organizuje TeachingAcademy u saradnji sa Institutom za pedagoška istraživanja. Seminar će se održati u subotu, 28. januara, u prostorijama TeachingAcademy, na adresi Šumatovačka 45, Beograd. Svaki učesnik jednodnevnog seminara osvojiće 8 bodova za obavezno stručno usavršavanje i steći će kompetencije za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave – K4.

Šta ćete dobiti učešćem na ovom seminaru?

  • Jednodnevno usavršavanje, 28. januar
  • 8 bodova obaveznog stručnog usavršavanja
  • Razvoj kompetencije K4
  • Sertifikat na 8 sati stručnog usavršavanja
  • Odlične komunikacijske sposobnosti
  • Veštine aktivnog slušanja
  • Korišćenje i razumevanje podjednako verbalne i neverbalne komunikacije
  • Razvijanje asertivnosti i empatije u komunikaciji
  • Umeće izgradnje kvalitetnih odnosa sa učenicima, roditeljima i saradnicima
  • Porfesionalna poznanstva i kontakte

Vaši predavači

Dr Slavica Ševkušić

Dr Slavica Ševkušić je pedagog i viši naučni saradnik na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Postdiplomske studije iz oblasti obrazovne politike završila je na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku. Pored toga, završila je trogodišnju obuku u oblasti Racionalno-emocionalno-bihejvioralne terapije i savetodavnog rada sa decom i mladima i stekla sertifikate Albert Ellis Instituta (New York) o završenom primarnom i naprednom nivou. Dr Slavica Ševkušić učestvovala je i rukovodila brojnim projektima, a od 2009. godine nalazi se na poziciji glavnog i odgovornog urednika vodećeg naučnog časopisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja „Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja”.

Dr Ivana Đerić

Dr Ivana Đerić doktorirala je u oblasti pedagogije, a zaposlena je u zvanju naučnog saradnika u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu. Usavršavala se u zemlji, na programima konstruktivistickog savetovanja, i u inostranstvu, na programima povećanja kvaliteta rada i efikasnosti nastavnika. Njena profesionalna interesovanja usmerena su na motivaciju i autonomiju učenika u vaspitno-obrazovnom procesu, na obrazovnu efektivnost škola, kao i na profesionalni razvoj nastavnika. Autor je mnogobrojnih naučnih radova, uređivala je nekoliko publikacija iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, a učestvovala je i na brojnim naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Kome je seminar namenjen?

Program seminara „Komunikacijska kompetentnost nastavnika” namenjen je svim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i učiteljima, stručnim školskim saradnicima i vaspitačima. Ukoliko želite da dobijete kvalitetno stručno usavršavanje koje ćete moći odmah da primenite na svojim časovima, vi ste osoba koju tražimo.

Jednodnevni seminar

Komunikacijska kompetentnost nastavnika

Broj bodova

8 bodova obaveznog stručnog usavršavanja

Kad

28. januar 2017. godine

Gde

TeachingAcademy, Šumatovačka 45, Beograd

Predavači

dr Slavica Ševkušić i dr Ivana ĐerićPrijavite se! Broj mesta je ograničen

Maksimalan broj polaznika na seminaru „Komunikacijska kompetentnost nastavnika” je 25, a zainteresovanost je velika. Požirite i prijavite se odmah!

Ukupan broj mestaBroj slobodnih mestaPuna cenaTrenutna cena
2595.000 RSD2.500 RSD

Prijave traju do 24. januara ili do popunjavanja slobodnih mesta. Zbog toga proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se na vreme.

Ime i prezime *

E-mail *

Broj telefona *

Ustanova iz koje dolazite