Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

16 Apr

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

U petak, 12. aprila 2019, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je za sve zaposlene u obrazovanju predavanje pod nazivom „Kako da domaći zadaci služe svrsi?”. Predavač je bio psiholog i školski savetnik u International School Savremenoj, Nikola Samac.

Cilj ovog predavanja bio je da prisutni saznaju na koji način domaći zadaci mogu učenicima da postanu osnovni vid učenja i usvajanja gradiva svakog predmeta predviđenog nastavnim planom i programom, ali i na koji način učenicima domaći zadaci mogu postati ključni za uvežbavanje prethodno obrađenog gradiva, pripremu za naredni čas, usvajanje dodatnog gradiva, razvoj kritičkog i stvaralačkog mišljenja i kreativnosti, ali i za interdisciplinarno međupredmetno povezivanje. Predavač je prisutnima dao smernice koje čine dobar domaći zadatak, ali je istakao i rezultate naučnih istraživanja o efektima koje primena domaćih zadataka ima u praksi.

Prisutne kolege su sa predavanja ponele funkcionalna znanja za oblikovanje domaćih zadataka tako da za učenike budu efektivni i korisni, ali da poštuju i njihove individualne razlike i drugačiji pristup učenju.

Moderator predavanja bila je MSc Aleksandra Ikonov, stručni saradnik Instituta za moderno obrazovanje.