Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

14 May

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

U petak i subotu, 10. i 11. maja 2019, održana je 17. godišnja akreditovana ELTA konferencija. Među sponzorima konferencije bili su Institut za moderno obrazovanje (IMO) i LINK Examinations Institute (LEI).

Cilj ove konferencije bilo je predstavljanje teorijskih i praktičnih nastavnih modela i primera dobre prakse govornika iz Velike Britanije i SAD. Prisutni su imali priliku da učestvuju u različitim radionicama, prezentacijama, panel-diskusijama i interakciji sa međunarodno priznatim stručnjacima iz oblasti pedagoških nauka.

Institut za moderno obrazovanje i LINK Examinations Institute su kao sponzori učesnicima delili vaučere za:

  • Cambridge English ispit po izboru;
  • Besplatan kurs na BusinessAcademy iz oblasti organizacije vremena, zdravlja i upravljanja stresom i efektivne poslovne komunikacije;
  • Besplatnu godišnju članarinu u IMO za dovedenih pet kandidata koji se prijave da polažu Cambridge English ispit u LEI.

Na prvom danu konferencije rad Instituta za moderno obrazovanje i LINK Examinations Institute su promovisale Aleksandra Karadžić, tehnički sekretar IMO, i MSc Aleksandra Ikonov, stručni saradnik IMO.

Na drugom danu konferencije predavanje je držala direktorka International School Savremene i akademski direktorka IMO, M.Ed. Svetlana Belić Malinić. Tema predavanja bila je „A Changing Paradigm at the Institute for Contemporary Education”.

Prisutni su pokazali veliko interesovanje za rad Instituta i programe stručnog usavršavanja kao i sticanja međunarodno priznatih kvalifikacija i sertifikata koji se nude.