Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

14 Jun

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

U ponedeljak, 10. juna 2019, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje održao je predavanje na temu „Kako se (ne) predaje vokabular?”. Predavač je bio istaknuti doktor Vedran Dronjić, pedagoški ekspert iz domena psiholingvistike i nastave drugog jezika sa Univerziteta Severna Arizona.

Predavač je kroz sistematično teorijsko i praktično predavanje prisutnima dao odgovore na važna pitanja koja se tiču problematike poučavanja stranih reči, ali i pristupa koje nastavnici treba da primenjuju kako bi kod svojih učenika/studenata obezbedili usvajanje i procesiranje vokabulara na nivou L2. Osim bogatog iskustva i preporuka sigurnih praksi poučavanja, dr Dronjić je uputio slušaoce na nekoliko veoma kvalitetnih leksičkih oruđa koja su besplatno dostupna onlajn. Prisutni su imali priliku da se informišu i o studijama u SAD i Kanadi, kao i da dobiju funkcionalne informacije oko načina finansiranja postdiplomskih studija na severnoameričkim univerzitetima.

Predavanje je zainteresovalo veliki broj prosvetnih radnika iz različitih nastavnih oblasti, a akademski direktor Instituta za moderno obrazovanje M.Ed. Svetlana Belić Malinić ističe: „Veliko nam je zadovoljstvo što je profesor Dronjić podelio sa nama svoje veliko znanje i iskustvo. U današnjem svetu koji se stalno menja i mi nastavnici moramo da naučimo kako da se prilagodimo tim promenama. Upravo zbog toga su ovakva predavanja na našem institutu značajna za celoživotno učenje i lični napredak nastavnika.”