Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Didaktički Mediji (Video kurs)

Kroz ovaj kurs imaćete priliku da saznate više o pravilnoj komunikaciji sa učenicima. Cilj ovog kursa je promocija kulture govora u nastavi, razumevanje moći koju reči i govor nastavnika imaju na učenike i koliko to utiče na pedagošku klimu u učionici i nastavnom procesu u celini.

OblastNaziv kursaKome je namenjenCenaLink za prijavu
Unapređenje nastave i učenjaDidaktički Mediji (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Komunikacijski trougao (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Testovi znanja i Bloom-ova taksonomija (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Nova škola Petra Savića - Model višefrontalne nastave (Video kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Samostalna izrada internet stranica - WIX (Online kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik1499 RSDPrijavite se
Praktična primena individualnog obrazovnog plana (IOP) (DL kurs)nastavnik, direktor, stručni saradnik40 EURPrijavite se

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »