Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

12 Mar

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

„Common Misconceptions about Teaching English – metodika nastave engleskog jezika”

U petak, 8. marta 2019, Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je za sve zaposlene u obrazovanju predavanje pod nazivom „Common Misconceptions about Teaching English – metodika nastave engleskog jezika”. Predavač je bila doc. dr Ivana Miškeljin sa Katedre za jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu.

Cilj ovog predavanja bio je predstavljanje najčešćih zabluda tokom učenja stranog jezika, ali i dilema u nastavi engleskog jezika. Predavač je prisutnim nastavnicima istakla naučna stanovišta i pojasnila neke od postojećih dilema u vezi sa izgovorom, gramatikom i logikom učenja engleskog jezika.

Predavanje je otvorilo diskusiju o mnogim pitanjima u vezi sa najefikasnijim periodom za početak učenja stranog jezika, ali i odnosom stranog i maternjeg jezika. Prisutni nastavnici su aktivno učestvovali u diskusiji, iznosili su svoje stavove i kritičko mišljenje o procesu učenja engleskog jezika.