Od dramske radionice do školske predstave

  Od dramske radionice do školske predstave Vodič kroz kreativni dramski proces Pretvorite svoju učionicu u pozornicu! Akreditovani seminar 17. i 18. decembra – 16 bodova Svaki nastavnik želi da motiviše i zainteresuje učenike kojima predaje. Da u njima probudi radoznalost i kreativnost. Sa veštinama za primenu kreativne drame koje ćete steći na ovom seminaru…