Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Poremećaj pažnje i hiperaktivnost Poremećaj pažnje i hiperaktivnost, ADHD (engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder), najčešće se dijagnostikuje kao poremećaj ponašanja u periodu detinjstva, ali on se može zadržati i tokom odraslog doba. Prevalenca poremećaja kod dece i adolescenata, prema „Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje” (DSM-V), na nivou svetske populacije iznosi 3–7%, a najčešći

Mnogo je različitih običaja koji se praktikuju za Vaskrs. Najbitniji i svima zajednički običaj je farbanje jaja. Jaja se kuvaju u vodi koju je sveštenik osvetio u toku Velikog posta. Farbaju se u crvenu boju. Simbolika farbanja jaja vrši se u spomen na događaj kada je sveta Marija Magdalina Mironosica putovala u Rim da propoveda Jevanđelje, i posetila cara Tiberija.

Fizika je prirodna nauka koja ima dodirnih tačaka sa svim predmetima koje učenici pohađaju u školi. Stara je gotovo koliko i ljudska civilizacija. Bavljenje fizikom je izuzetno kompleksan zadatak. Svakog dana javljaju se neki novi problemi za koje fizičari treba da postuliraju adekvatan teorijski model, a zatim se vrše eksperimentalne potvrde. Međutim, i pored brojnih istraživanja, o fizici i prirodnim fenomenima ipak znamo malo.

Naučnici uvek tragaju za otkrićima koja će omogućiti brz i lak način podsticanja razvoja mentalne inteligencije. Smatra se da veliku ulogu u tome ima muzika, jer podiže nivo pažnje, omogućava lakše fokusiranje na učenje i poboljšava stil razmišljanja. Takvo razmišljanje nije trend 21. veka, već je poznato još od vremena Platona. Mnoga istraživanja pokazuju da je barokna muzika XVII i XVIII veka idealno sredstvo za podsticanje pamćenja. Naučnici, ipak, najviše se bave pitanjima uticaja Mocartove muzike na učenike i efekta u nastavnom procesu.

Svakodnevno možemo da pročitamo i čujemo koliko programera nedostaje u našoj državi ili na svetskom nivou i koliko će ih biti potrebno u narednim godinama. Kakvo je stanje na tržištu poslova, ne možemo da znamo zasigurno, jer se potražnja za određenim profilima budućih zaposlenih menja vrlo brzo.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »