Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Verujte u sebe kao roditelja!

 

 

 

 

Ko nam je poljuljao veru u roditeljske sposobnosti? Zašto mislimo da su tuđe metode bolje od naših? I ko to bolje poznaje dete od njegovih roditelja?


Priprema deteta za samostalnost

 

 

 

 

Da bi dete uopšte moglo da se razvija, potrebna je određena autonomija u donošenju odluka. Možemo zamisliti scenario u kome se roditelji striktno drže pravila da dete mora ići isključivo na balet, odnosno svirati samo klavir. Ovakvo dete neće sazreti sve dok ne naiđe na suprotne aspekte, koji će mu pomoći da izgradi svoj stav o baletu i klaviru.


6 pitanja i odgovora o roditeljstvu

 

 

 

 

Da li dete stavljati na prvo mesto? Da li previše brige može da škodi? Da li je gledanje televizije štetno? Da li deca treba da vežbaju? Zašto deca moraju redovno spavati?…


Mobilni telefon – čovekov najbolji prijatelj

 

 

 

 

Stara narodna izreka kaže da je pas čovekov najbolji prijatelj. Da li se slažete sa tim? Ili možda sve o vašem privatnom i poslovnom životu, zdravim i nezdravim navikama ipak zna mobilni telefon? Statistički podaci pokazuju da na svetu postoji više od 8,9 milijardi mobilnih telefona, dok svetsku populaciju čini 7,6 milijardi ljudi.


Roditeljski autoritet

 

 

 

 

 

 

Za dečje odrastanje potrebno je da roditelj ima svest o tome da izgradanje autoriteta nije nešto što on dobija sam po sebi. Autoritet se ne podrazumeva, gradi se postepeno.


O darovitosti deteta i kako je prepoznati

 

 

 

 

 

 

Darovitost se ne može precizno definisati, zato sto nema egzaktno definisane jedinstvene mere za njeno određenje, ali postoje indikatori koji mogu da ukazuju na darovitost, a koje možemo da uočimo u neposrednoj interakciji sa decom.


 

Priča o priči u slikama

 

 

 

 

 

 

 

Deca vole da im se čita, a kasnije i sama da čitaju tekstove koji čine književnost namenjenu njima. Svet književnosti za decu jeste svet mašte, bajkovitosti, fantastike, pun dinamike i zanimljivosti. Deca se pri slušanju ili čitanju emotivno stapaju s njim, razmišljaju i zamišljaju svoje svetove. Stvaralačka mašta ih vodi i pomaže im da otkriju mnoge tajne i osobenosti ovoga sveta.


 

Jednakost u izborima unutar porodice

 

 

 

 

 

Porodica ima značajnu ulogu u celokupnom profesionalnom razvoju, pa i u izboru zanimanja. Izbor zanimanja zavisi od toga u kakvoj je porodici pojedinac rođen i koji tip roditelja je dominantan.

 


 

Engleski jezik u ranom predškolskom uzrastu

 

 

 

 

Oduvek se i laici i nastavnici pitaju kada treba početi sa učenjem stranog jezika i da li je uopšte dete koje je tek izašlo iz jaslene grupe sposobno da ga nauči. Posebno kada se radi o engleskom jeziku, koji je ušao u sve pore društva i života i postao ne više samo potreba nego i obaveza.

 


 

Poremećaj pažnje i hiperaktivnost

 

 

 

 

Poremećaj pažnje i hiperaktivnost kod dece i odraslih stanja su koja im otežava kontrolu nad reakcijama na ono što se dešava oko njih i nad nivoom aktivnosti. U kliničkoj slici dominiraju simptomi poremećaja pažnje, impulsivnost i hiperaktivnost.


 

Hristos Vaskrse!

 

 

 

 

Vaskrsenje Hristovo nas podseća da delimo radost jedni sa drugima.


Kako slušanje muzike utiče na moždani potencijal učenika?

 

 

 

 

Muzika povezuje sve elemente tela i snažno utiče na emocionalno stanje pojedinca, duhovnu harmoniju i osećaj fizičke sigurnosti. Klasična muzika iz baroknog perioda opušta srce, stabilizuje srčane otkucaje i snižava krvni pritisak kroz ritam muzike. 


 

Prednosti algoritamskog razmišljanja za svako dete

 

 

 

 

Logičkim razmišljanjem, deca će naučiti da uče, a to je i te kako potrebno današnjim generacijama učenika.

 


 

Stavovi roditelja, vaspitača i dece prema televizijskom programu

 

 

 

 

Šta je televizija detetu i kakavi su stavovi roditelja, nastavnika i dece? Na koji način rešiti probleme koje izazove često gledanje televizijskog programa?


Rad sa adolescentima – umeće odrastanja (stres, anksioznost, mentalni problemi)  

 

 

 

 

Prevelika upotreba savremenih tehnologija, kode dece može izazvati niz poremećaja. Ukoliko se to desi, važna je podrška roditelja, ali je još važnije na vreme sprečiti posledice.


Ko bira fakultet: ja ili ti?

 

 

 

 

Podrška roditelja je veoma važna kada dete bira fakutet. Potrebno je pratiti dete i uvažavati njegova interesovanja. Ako su deca od ranog detinjstva podržavana i usmeravana, izbor fakulteta neće biti težak, već sa radošću prihvaćen zadatak.


Da li postoje razlike u stilovima učenja dečaka i devojčica?

 

 

 

 

Da bi učenik u obrazovnom sistemu napredovao u svom znanju i razvoju socijalnih, emocionalnih i intelektualnih veština, potrebno je da pronađe sebi odgovarajući stil učenja i pamćenja koji je direktno povezan kako sa njegovim individualnim osobenostima, tako i sa proklamovanim smernicama za učenje dobijenim od nastavnika.


O omladinskoj politici i iskustvo sa studijske posete Estoniji

 

 

 

 

Nakon studijske posete Estoniji, zemlji koja je od strane drugih EU članica prepoznata kao lider u domenu omladinskog rada, prvi utisak bi mogao da stane u tri reči – pametni, skromni, inventivni!


Volontiranje kao način za razvoj potencijala ličnosti

 

 

 

 

Da bi se volonterizam bolje razumeo, a samim tim i njegova uloga u razvoju potencijala ličnosti, potrebno je da se odredi poreklo samog termina. Termin potiče iz latinskog jezika – voluntas, što bi u prevodu značilo slobodna volja, odnosno opcija ili lični izbor. To je i najbitnije obeležje volonterizma, jer ukoliko nije dobrovoljan, on gubi suštinu.


Kako da se ne ugojimo?

 

 

 

 

Mnogi ljudi danas žele da vode računa o svom telu i da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje, ali su zbunjeni. Taman kada se odluče da svoje telo dovedu u red i počnu da istražuju, odmah nalete na gomilu kontradiktornosti. „Hoćeš da smršaš? Ne jedi voće! Jedi voće! Pij sokove! Ne pij sokove! Ne jedi ugljene hidrate! Jedi ugljene hidrate!” Postoji mnogo različitih stavova i ljudi ne znaju kome da veruju. To je, nažalost, dovoljno da većinu zbuni i obeshrabri da nastave dalje.


Vaspitavanje po modelu

 

 

 

 

Uloga roditelja je najodgovornija životna uloga koju imamo i koja se nikada ne završava. To je uloga koju sami biramo, pa je naša dužnost da je obavljamo odgovorno i zrelo, sa svešću o tome da svoju decu pripremamo za život, za njegove lepe i manje lepe strane. U današnjoj kulturi, koja vodi usamljenosti i samoljublju, roditelji treba deci da prenesu ljubav, veru i nadu, da im pruže sigurnost, budu oslonac i rastu zajedno sa njima.


Кo su darovita deca i učenici?

 

 

 

 

Darovitost kao fenomen u kontinuitetu privlači pažnju i opšte i stručne javnosti u određenoj meri. Кod praktičara – nastavnika vaspitača i stručnih saradnika u vrtićima i školama – ovo zanimanje je takođe konstantno, ali zapravo samo izuzetno. Jer, samo izuzetno se darovitost pojavljuje, ispoljava i razvija samostalno i neometano drugim sredinskim uticajima pa se zato samo izuzetno sama ističe i kao takva može uočiti. 


Rani razvoj deteta, uticaj roditelja

 

 

 

 

Pri razumevanju razvoja ličnosti, a naročito razvoja dečje ličnosti, potrebno je pozabaviti se onim što se dešava od samog začetka deteta. Razvojna psihologija pretpostavlja da u prvoj fazi embrionalnog razvoja dete ne prima informacije, tj. da struktura embriona još nije podložna uticajima. Ali već po prelasku iz embriona u fetus, dete je sve podložnije primanju informacija. U prvim mesecima prenatalnog razvoja veoma je nezaštićeno, pa se u njega duboko utiskuje sve ono što doživljava majka.


Dozvola za neznanje

 

 

 

 

Usvajanje novih informacija, njihovo povezivanje, slaganje i klasifikacija, donošenje zaključaka i sticanje novih iskustava mentalni su procesi koji definišu čoveka kao misaono biće. Istovremeno, nemogućnost prenošenja vlastitog iskustva na sledeću generaciju jeste činjenica koja čoveka u trenutku njegovog rođenja postavlja u tabula rasa poziciju, te svako ljudsko biće mora iznova da savladava govor, hodanje i sve druge veštine kao i milioni pre njega. Kakav bi bio svet kada bi ljudi rođenjem mogli da dobiju znanje, iskustva i uspomene svih predaka zapisanih u njihovom DNK lancu?


Pravi učitelj

 

 

 

 

Učitelj je produžena ruka onih sila univerzuma koje presudno utiču na naš rast i razvoj. Oni su savladali mnoge životne lekcije, pročitali mnogo knjiga, naučili razne veštine, posvećeno se bavili svojim zanatom, ispravljali svoje greške i nemaju čega da se stide. Svojim postojanjem, delovanjem i pečatom koji ostavljaju na svom putu, učitelji postaju zamajac naše volje, oslonac životne snage, inspiracija za naše izbore i stožer duhovne vertikale.


Trendovi u razvoju e-učenja

 

 

 

 

Shodno sveprisutnoj upotrebi interneta, e-učenje je postalo deo naše svakodnevice i svi ga koristimo u nekoj formi. Iz tog razloga je potrebno pratiti njegov razvoj i nastojati da se na vreme prepoznaju buduće tendencije. Imajući taj cilj u vidu, pokušaćemo da se osvrnemo na neke od najizraženijih trendova u razvoju e-učenja danas.


Prezaštićeni, nezaštićeni

 

 

 

 

Tokom svog razvoja, čovek i civilizacija prolazili su kroz različite „društvene eksperimente”, ali ništa od čitave lepeze „ustrojstava” čak ni ne liči na ono što je doneo XXI vek. Nikada pre deca nisu bila „centar sveta” – već „mali ljudi” koji dele sudbinu svojih roditelja. Radi se o tome da je stigao „decijarhat”.


Integracija učenika koji rade po IOP-u u nastavu i grupu vršnjaka

 

 

 

 

Navikli smo da uvođenjem inkluzivnog načina obrazovanja u škole individualno pristupamo svakom učeniku i odgovorimo na potrebe u odnosu na njegov emocionalni, intelektualni, kreativni, socijalni i fizički razvoj s ciljem maksimalnog napredovanja svakog učenika.


Uticaj humanitarnih akcija na obrazovno-vaspitni proces

 

 

 

 

Kako su obrazovanje i vaspitanje organizovana i veoma značajna društvena delatnost, to se planiranju obrazovno-vaspitnog rada mora posvetiti izuzetno velika pažnja. Veoma važnu ulogu u tom procesu pripremanja i realizacije nastavnog rada ima nastavnik, pa je on ujedno i organizator i nosilac planiranja vaspitno-obrazovnog rada. Planiranje uključuje niz različitih aktivnosti kojima se učenici podstiču da na što efikasniji način ostvare postavljene ciljeve u različitim društvenim delatnostima.


Uticaj roditelja i nastavnika na razvoj inteligencije kod dece

 

 

 

 

Inteligencija – jedna od najčešćih tema kada se govori o deci kako u školskom sistemu, tako i izvan njega! Inteligencija i intelektualni potencijal su, takođe, najčešće isticana svojstva kod deteta. Njima se pridaje najveći značaj prilikom svakog razgovora sa roditeljima o njihovoj deci, bez obzira na to da li se razgovor vodi sa psihologom, nastavnikom, kolegama, prijateljima, rodbinom.


Zaštitite svoje dete na internetu

 

 

 

 

Po nekim istraživanjima iz 2015. godine, više od polovine ljudske populacije je te godine koristilo internet, a značajan deo tog broja čine deca i mladi. Razvoj informacionih tehnologija promenio je mnogo svet koji nas okružuje, a naročito svet dece. U današnje vreme teško da se može zamisliti život bez računara i interneta.


Kako da budete „bezbrižni” dok vaše dete surfuje internetom?

 

 

 

 

Kako da budete „bezbrižni” dok vaše dete surfuje internetom? Online komunikacija i internet su postali neizostavni alati za komunikaciju. Sa razvojem informacionih tehnologija, online komunikacija je postala snažno sredstvo komuniciranja.


 

Uticaj šaha na razvoj logičkog mišljenja kod učenika

 

 

 

 
Dugi niz godina, radeći sa đacima, pokušavam da ih ubedim da će problem ili zadatak koji se pojavi pred njima biti rešen ako imaju ideju, čak iako ne mogu da se sete neke formule ili obrasca. Ako pak nemaju ideju, teško da će im pomoći sve moguće formule, upotreba literature, interneta…


Kako da roditelji i nastavnici budu saradnici, a ne protivnici?

rukovanje

 

 

 

 
Uspeh učenika u velikoj meri zavisi od komunikacije između roditelja i nastavnika. Od samog početka školovanja, roditelji bi trebalo da grade pozitivan odnos prema školi i učiteljima kako bi učenici na vreme shvatili da je škola mesto gde se roditelji sreću sa nastavnicima i sa njima grade prijateljske odnose.


Bilingvalna nastava – obrazovanje za budućnost

Bilingvalna nastava

 

 

 

 
Bilingvalna nastava je otvorila novo poglavlje u obrazovanju jer omogućava našim učenicima da spremni nastave obrazovanje ili se zaposle u inostranstvu, pošto već vladaju ne samo predmetnim znanjima već i pojmovima na stranom jeziku.


Đuro Šušnjić: Umeće vođenja dijaloga

Vođenje dijaloga

 

 

 

 
Za istinski razgovor nisu potrebna nikakva pravila, već iskreni susreti ljudi sa različitim pogledima ne svet: samo iz tih duhovnih susreta rađa se smisao za trpeljivost i vrednovanje tuđeg stava. Ljudi sa boljom dušom mogu se bar razumeti, ako ne i sporazumeti.


Kako izabrati srednju školu po svojoj meri?

 

 

 

 
Često možemo videti da u procesu izbora srednje škole učenici nerealno procenjuju sopstvene mogućnosti, čemu, nažalost, doprinose i sami roditelji.


6 načina da budete digitalni mentor svojoj deci

 

 

 

 
Digitalno mentorstvo je strategija koju može da primeni svaki roditelj. Evo šta ona podrazumeva.


Važnije je pohvaliti nego izgrditi dete

 

 

 

 
Kad su pitali Gadamera, poznatog nemačkog filozofa i pedagoga, kako da vaspitamo svoju decu i mlađe generacije, on je rekao: „Vaspitajte prvo sebe. Onda će vam samo doći kako da vaspitate svoju decu, mlade generacije”.


Vršnjačko nasilje na internetu

 

 

 

 
Rezultati istraživanja pokazuju da se 14,2% dece na internetu predstavljalo kao neka druga osoba, njih 10,3% je postavljalo fotografije drugih osoba a da ih prethodno nisu pitali za odobrenje.


Uticaj društvenih mreža na smanjenje samopouzdanja kod mladih

 

 

 

 
Zašto su na društvenim mrežama svi lepši, pametniji i uspešniji od nas? Šta oni to imaju što mi nemamo? I kako im, zaboga, uspeva da budu svakoga dana tako nasmejani i srećni?


Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »