Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Biti deo dečjeg odrastanja i njihov prvi oslonac predstavlja najlepši i najbitniji zadatak koji osoba može da preuzme na sebe. Takođe, ovaj zadatak predstavlja i jedan od najtežih na svetu.

Mnogi savremeni pedagozi ističu da je razvijanje kreativnosti i kritičkog mišljenja veoma važno za  razvoj ličnosti učenika. Zbog toga je jedan od zadataka nastavnika da podstiče sposobnosti učenika stavljajući ga u aktivnu i istraživačku situaciju. Razvijanje kreativnosti i kritičkog mišljenja je u direktnoj vezi sa razvojem unutrašnje motivacije učenika.

Polazak deteta u školu veliki je događaj kako za dete, tako i za ostale članove porodice. Svakodnevni boravak u školi bi za cilj trebalo da ima sticanje novih znanja, veština i navika, ali retko koji roditelj će dete pitati, kada se vrati iz škole: ,,Šta si novo naučio?”, već ono opterećujuće: ,,Koju si ocenu dobio?”

Nastavnika treba da krase pozitivne i međusobno harmonizovane misli, reči i dela. Oni treba da budu model ponašanja svojim učenicima, da razvijaju i kod sebe i kod drugih racionalnu, ali više emocionalnu i duhovnu inteligenciju.

Mišljenje da nauke spiraju prljavštinu sa duše i njenu prirodu čine čistom i vazdušastom izneo je Mihailo Psel, vizantijski istoričar i filozof iz XI veka. Danas sticanje obrazovanja može biti sinhrono (sholastičko, bazično, opštedeterminisano) i asinhrono (spontano, podređeno ličnim afinitetima).

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »