Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

27 Dec

Bilingvalni ljudi drugačije doživljavaju vreme. Evo zbog čega

Najnovije istraživanje pokazuje da je jezik toliko značajan da utiče na način na koji doživljavamo vreme.

Profesor Panos Athanasopoulos, lingvista sa Univerziteta u Lankasteru, i profesor Emanuel Bylund, lingvista sa univerziteta u Stelenbošu i Stokholmu, otkrili su da ljudi koji tečno govore dva jezika drugačije razmišljaju o vremenu u zavisnosti od jezičkog konteksta u kojem razmatraju trajanje događaja.

Ovo saznanje, objavljeno u Žurnalu eksperimentalne psihologije, sadrži prve dokaze kognitivne fleksibilnosti kod ljudi koji govore dva jezika.
Bilingvalni ljudi se prebacuju s jednog jezika na drugi brzo i, često, nesvesno, što je fenomen koji se naziva prebacivanje koda (code-switching).

U okviru istraživanja, profesori Bylund i Athanasopoulos tražili su od bilingvalnih govornika španskog i švedskog da posmatraju liniiju koja raste na ekranu, ili posudu koja se puni, i ocene koliko je vremena proteklo.
Učesnici su odgovarali ili na reč ‘duración’ (španska reč za trajanje) ili ‘tid’ (švedska reč za trajanje).
Rezultati su bili nedvosmisleni.

Kada su, posmatrajući posude kako se pune, odgovarali na španskom, bilingvalni učesnici su percipirali protok vremena kao povećanje zapremine. Liniije koje su rasle na ekranima na njih nisu uticale.

S druge strane, na pomen švedske reči, bilingvalni učesnici su najednom menjali svoje ponašanje, ocenjujući protok vremena po razdaljini koju su linije prešle, a ne po tome koliko su posude napunjene.

„Učenjem novog jezika, na vašu percepiju počnu da utiču dimenzije kojih do tada niste bili svesni,” kaže profesor Athanasopoulos. „Činjenica da bilingvalni ljudi nesvesno i bez napora prelaze sa jednog načina poimanja protoka vremena na drugi, slaže se sa sve većim brojem dokaza koji pokazuju lakoću kojom jezik utiče na naša najosnovnija čula, uključujući i naše emocije, vizuelnu percepciju i, kako se sada ispostavlja, naše poimanje vremena“.

„Ovo takođe pokazuje da bilingvalni ljudi fleksibilnije razmišljaju, a sada postoje i dokazi da svakodnevni mentalni prelaz između jezika utiče na sposobnost učenja i multitaskinga, te da čak ima i dugoročnu dobrobit na mentalno zdravlje.

 

Ukoliko želite biti u toku sa savremenim stremljenjima u obrazovanju, upišite naš Cambridge program stručnog usavršavanja Teaching Bilingual Learners!

Autor bloga: dr Biljana Ćirić

Biljana Ćirić je doktorirala na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde je držala vežbe iz Književnosti od renesanse do racionalizma. Radila je i na Velikotrnovskom univerzitetu, gde je predavala srpski jezik. Uže oblasti njenog istraživanja su teorija kulture i komunikologija. Učestvovala je na velikom broju naučnih skupova međunarodnog karaktera i autor je brojnih naučnih radova. Trenutno radi u Institutu za moderno obrazovanje u Beogradu.

Leave a Comment