Bolje obrazovanje za bolji svet!

Better education for a better world!

Arhiva održanih tribina i predavanja

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je brojne korisne tribine i predavanja koje su bile namenjene svim zaposlenim u oblasti obrazovanja. Učesnici na ovim održanim tribinama, predavanjima i stručnim skupovima imali su priliku da usavrše svoja znanja i naprave značajan korak ka uspešnijoj karijeri.

„Obnovljivi izvori energije i projektna nastava”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje iz Beograda organizovao je drugo po redu besplatno predavanje iz ciklusa predstavljanja primera dobre prakse „Kako da zavolim ponedeljak”, pod nazivom „Obnovljivi izvori energije i projektna nastava”, u četvrtak, 25. oktobra 2018. Predavač je bila Jasna Ristić, diplomirani inženjer elektrotehnike, nastavnik elektrotehničke grupe predmeta u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” u Beogradu. Pored predavača, na predavanju su kao demonstratori bili prisutni i F. Živojinović, A. Šavikin, B. Jovanović, učenici četvrtog razreda obrazovnog profila Elektrotehničar elektronike.

Prisutni nastavnici su tokom predavanja stekli znanje o teorijskim okvirima projektne nastave i etapama kroz koje se ona realizuje, o načinu razvijanja međupredmetnih kompetencija kod učenika koje su u vezi sa izvorima energije, energetskom efikasnošću i održivim razvojem, a takođe su dobili i korisne informacije o načinu pokretanja učeničkog projekta.

Cilj održanog predavanja bio je predstavljanje dobrog primera iz prakse koji pruža učenicima mogućnost da razviju svoje ideje i u saradnji sa stručnjacima iz odgovarajućih oblasti izrade radove koji su primenljivi u praksi, a u saglasnosti sa srednjoškolskim uzrastom. Ovakvim pristupom nastavi omogućava se podsticanje razvoja stvaralaštva i inovatorstva, razvoj samoinicijative, samopouzdanja, kreativnosti, timskog rada i odgovornosti, ali i uvođenje novih praktičnih nastavnih metoda i uspostavljanje saradnje između škole i odgovarajućih državnih i društvenih subjekata.

Nastavnici koji su pratili predavanje preko direktog prenosa ili uživo pokazali su ogromno interesovanje za temu „Obnovljivi izvori energije i projektna nastava”, koja ide u pravcu maksimalnog osamostaljivanja učenika u učenju uz odgovarajuću podršku nastavnika. Pored toga, uvideli su kako da primene nove tehnologije u nastavi kroz formu oglednog časa i projektne nastave, što je dobra ideja za motivisanje učenika da kroz praktičan rad bolje razumeju i trajno zapamte teorijski deo predmeta.

„Koncentracijom i motivacijom do izuzetnosti”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je predavanje na temu „Koncentracijom i motivacijom do izuzetnosti”. Predavanje je održano u petak, 12. oktobra 2018. Predavač je bila mr Nataša Nikolić, autor i realizator seminara za stručno usavršavanje nastavnika i voditelj radionica za decu, omladinu, odrasle i roditelje.

Ciljevi predavanja su bili predstavljanje značaja i načina za podsticanje koncentracije i motivacije, usvajanje znanja o značaju i mogućnostima fokusiranja pažnje i odvajanju bitnog od nebitnog, upoznavanje sa postupcima podsticanja pozitivnih emocija u svrhu boljeg i trajnijeg pamćenja gradiva, ali i istraživanje novih mogućnosti primene raznih hobija u podsticanju usmerene koncentracije i motivacije za usvajanje znanja.

Pored toga, prisutnima je predstavljena i autorkina pedagoška metoda NANI, koja, po njenim rečima, pokazuje najbolje rezultate kada su u pitanju jačanje ličnosti, sigurnosti, samopouzdanja, odlučnosti, sreće, uspešnosti, povećane motivisanosti za život, stvaralaštvo, učenje i rad.

Prisutni nastavnici i oni koji su pratili predavanje preko interneta istakli su da su podstaknuti na razmišljanje o svojim ličnim izuzetnim osobinama, ali i važnosti njihovog prepoznavanja kod učenika, što će sa zadovoljstvom nadalje primenjivati kroz nastavni proces.

Intervju sa predavačem Natašom Nikolić može se pogledati na našem YouTube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=yj5V-4RPWsI

„Model višefrontalne nastave – NOVA ŠKOLA, Petar Savić”

U četvrtak, 27. septembra 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održano je predavanje o primerima dobre prakse, u okviru ciklusa predavanja pod nazivom „Kako da zavolim ponedeljak”, koja su planirana svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Predavanje na temu „Model višefrontalne nastave – NOVA ŠKOLA, Petar Savić” održala je Drinka Savić, stručni saradnik, pedagog i samostalni pedagoški savetnik iz Srednje tehničke PTT škole u Beogradu.

Cilj održanog predavanja bio je usvajanje znanja i primera dobre prakse u implementaciji modela višefrontalne nastave, koji prati individualna dostignuća učenika i tako ih podstiče na dalji napredak. Kroz predavanje predstavljen je jedinstven i originalan, vizionarski model nastave, u kome svako uči svojim tempom i u skladu sa svojim interesovanjima, gde godina traje koliko je potrebno svakom učeniku, ocenjivanje je humanizovano i decentralizovano, učenik je aktivan i nosilac svih aktivnosti, jer od njegovog angažovanja zavisi napredovanje.

Prisutni nastavnici su se tokom predavanja upoznali sa idejama o dobroti koje proističu iz nastavnog modela koji prethodi ili ide u korak sa najmodernijim, humanim teorijama o aktivnoj nastavi i aktivnom učenju, u kojima je učenik glavni akter, gde je cilj znanje, a ne ocena.

Predavanje je bilo namenjeno svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a moglo se pratiti i uživo preko direktnog prenosa. Nastavnici koji su pratili predavanje istakli su da je predstavljeni primer dobre prakse bio podsticajan kako za unapređenje svakodnevne nastave, tako i za razvoj dobre socioemocionalne klime u učionici.

Intervju sa predavačem Drinkom Savić može se pogledati na našem YouTube kanalu: https://youtu.be/ZF3W_uTLhWM

„Komunikacijski trougao: nastavnik– učenik–roditelj”

U četvrtak i petak, 13. i 14. septembra 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održana su predavanja na temu „Komunikacijski trougao: nastavnik– učenik–roditelj”. Predavač je bila Tatjana Koluvija, master profesor srpskog jezika i književnosti i Global Perspectives teacher u International Savremena School.

Cilj održanih predavanja je bilo isticanje ključnih faktora koji su važni za uspešnu komunikaciju sa roditeljima i učenicima u trouglu roditelj–nastavnik–učenik, vodeći računa o osobinama ličnosti svih učesnika u komunikaciji.

Prisutni nastavnici su tokom predavanja stekli znanje o tipovima roditelja i učenika, ali su usavršili i veštine vezane za pripremu, zakazivanje i vođenje sastanaka sa roditeljima u vidu roditeljskog i individualnog sastanka. Pored toga, nastavnici su se osposobili kako da naprave saradnika od roditelja, saznali su šta je asertivna komunikacija i zašto je ona važna za posao nastavnika, ali i kako da očuvaju lični integritet i dostojanstvo profesije.

Predavanje je bilo namenjeno svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a moglo se pratiti i uživo preko direktnog prenosa. Učesnici koji su pratili predavanja rekli su da je predavač temi pristupio temeljno i sistematično, uz sjajno izlaganje, zanimljiv pristup i mnogo praktičnih primera.

„Nastavnik – didaktički medij”

U petak, 31. avgusta 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održano je predavanje na temu „Nastavnik – didaktički medij”. Predavač je bila Daliborka Ranđelović, profesor srpskog jezika i književnosti iz VIII beogradske gimnazije.

Cilj održanog predavanja je bio da razvije, podstakne i promoviše kulturu govora u nastavi, ali i da istakne moć reči nastavnika u obrazovnom i vaspitnom domenu važnom za razvoj učenika i usmerenom na održavanje dobre pedagoške klime u učionici i nastavnom procesu u celini. Predavanje je osposobilo nastavnike da prepoznaju svojstva dobrog govora i obrate pažnju na pravilnost, jasnoću, jezgrovitost, tečnost i svrsishodnost. Prisutni su imali priliku da uvežbaju način izgovaranja reči i rečenica tako da govorne konstante istaknu nastavnika kao didaktički medij u nastavnom procesu.

Zbog važnosti teme, predavanje je bilo namenjeno svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a moglo se pratiti i uživo preko direktnog prenosa. Nastavnici su na ovom predavanju dobili alate za uvežbavanje dikcije, artikulacije, tempa govora, ali i neverbalnih gestova. Posebno je istaknut značaj rečenične melodije za motivaciju učenika za učenjem i isticanjem važnih delova predavanja. Učesnici koji su pratili uživo prenos predavanja rekli su da je tema odlično obrađena i da je predavanje obilovalo stručnim informacijama i primerima.

„Odeljenjsko starešinstvo – kreativne teme za ČOS – iskustvo iz prakse”

U utorak, 28. avgusta 2018, u Srednjoj školi za informacione tehnologije i Savremenoj gimnaziji održana su dva predavanja na temu „Odeljenjsko starešinstvo – kreativne teme za ČOS – iskustvo iz prakse”. Predavač je bila Zorica Prokopić, pedagoški savetnik, profesor računarstva i informatike u Tehničkoj školi u Loznici.

Cilj predavanja je bio razmena znanja, primera dobre prakse i iskustava u oblasti poslova odeljenjskog starešine. Predavanje je osposobilo nastavnike za uspešno planiranje i izradu programa rada odeljenjskog starešine, za uspostavljanje afirmativne saradnje sa učenicima i roditeljima, kao i uspešno pronalaženje rešenja u različitim pedagoškim situacijama. Obuka je bila namenjena svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a predavanje se moglo pratiti i uživo preko direktnog prenosa.

Nastavnici su dobili predloge kreativnih tema za ČOS po mesecima i razredima, a obuhvaćene su aktivnosti od pravilnog vođenja dnevnika do interakcijskog pristupa sa učenicima i roditeljima. Za svaki razred posebno je istaknuta po jedna centralna tema u vezi sa uzrasnim karakteristikama učenika, kao i predlozi kreativnih tehnika rada sa učenicima na ostvarivanju programa rada odeljenjskog starešine.

Zadovoljstvo predavačem, temom i organizacijom može se videti iz komentara nastavnika nakon održanih predavanja:

„Zahvalni smo na sjajnom predavanju.”
„Vaša radionica mi je došla u pravi čas – starešinstvo mi je dodeljeno pre nekoliko dana.”
„Teme za čas odeljenjske zajednice i primjeri dobre prakse su prijeka potreba svih nas koji obavljamo taj lijepi i tako odgovoran posao.”
„Svidelo mi se što su dati predlozi tema za ČOS po mesecima, tako da sam mogla da uporedim sa onim što i mi biramo kao teme. Svideo mi se predlog kreativnog načina predstavljanja učenika u prvom razredu.”

„Refleksivna praksa u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika”

U sredu, 15. avgusta 2018, u Savremenoj gimnaziji i Comtrade Technology Centru održana je interna obuka na temu „Refleksivna praksa u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika”. Predavač je bio profesor filozofije i građanskog vaspitanja Mirko Marković, iz Gimnazije „Vuk Karadžić” u Loznici.

Cilj predavanja je bio da se razviju i unaprede znanja, veštine i stavovi nastavnika u vezi sa značajem i ulogom samopreispitivanja, jačanja i delotvornosti pedagoške prakse. Obuka je podrazumevala dve radionice – jednu za nastavnike u Savremenoj gimnaziji i drugu za nastavnike u Srednjoj školi za informacione tehnologije (ITHS).

Aktivnim učešćem na radionicama nastavnici su pokazali spremnost za usavršavanje i unapređenje nastavnog procesa u pravcu razvoja samosvesti o onome što rade. Sticanjem znanja o refleksivnim alatima, nastavnici su osposobljeni da sagledaju, otkriju, preispitaju, razumeju i vrednuju svoj rad, stavove, prioritete i vrednosti na kojima zasnivaju svoju praksu. Pored navedenog, osobenosti refleksivne prakse doprineće i razvoju samopouzdanja, odgovornosti i profesionalne stabilnosti u vaspitno-obrazovnom procesu.

Neki od komentara nastavnika nakon održane radionice su:
„Sve je bilo lepo i korisno. Hvala!”
„Zahvaljujemo na kvalitetnom predavanju”.
„Sve je bilo u redu. Naučeno je nešto iz ovoga”.

„Trening „Komunikator = Gladijator”

Trening „Komunikator = Gladijator"Trening je namenjen svima koji su želeli da upoznaju sebe i da, kroz rad sa profesionalnim trenerom za veštine komunikacije i poznatim glumcem Markom Stojanovićem, postanu ubedljivi komunikatori.

Prisustvo ovom treningu omogućilo je prisutnima da usvoje nove veštine i alate za komunikaciju, kao i da upoznaju tehnike za dekodiranje neverbalne komunikacije sagovornika. Uz to, svi prisutni su mogli da steknu neophodno samopouzdanje i veštine za borbu sa tremom.

 

„Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama”

Ova besplatna tribina okupila je pedagoge, prosvetne i socijalne radnike, vaspitače, ali i sve ostale stručnjake koji rade sa mladima.

Tribina je omogućila učesnicima da se upoznaju sa karakteristikama i simptomima bolesti zavisnosti, kao i da saznaju pomoću kojih tehnika mogu na vreme da prepoznaju problem i preventivno reaguju. Osim toga, korisna diskusija omogućila je okupljenima da razmene ideje o prevenciji i različitim tretmanima bolesti zavisnosti.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »