Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Arhiva održanih tribina i predavanja

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je brojne korisne tribine i predavanja koje su bile namenjene svim zaposlenim u oblasti obrazovanja. Učesnici na ovim održanim tribinama, predavanjima i stručnim skupovima imali su priliku da usavrše svoja znanja i naprave značajan korak ka uspešnijoj karijeri.

„Moć celovite biljne ishrane”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u sredu, 16. januara 2019, četvrtu po redu tribinu iz ciklusa pod nazivom „Usred srede sa problemom”, na temu „Moć celovite biljne ishrane.” Predavači na tribini bili su Jovana Mašić, doktor medicine i Matija Bilješković, roditelj učenice iz International School Savremene, koji poseduje sertifikat o biljnoj ishrani Univerziteta Kornel, T. Kolin Kembel CSI (Itaka, Njujork, SAD).

Cilj ove tribine je bio da se prisutni upoznaju sa osobenostima i efektima celovite biljne ishrane i njenim uklapanjem u tokove savremenog društva. Pored toga, na predavanju su istaknuti najčešći steoreotipi o biljnoj ishrani u društvu, ali se pričalo i o razlozima zbog kojih se ova vrsta ishrane zanemaruje i neopravdano etiketira od strane medicine i prehrambene industrije.

Prisutni su imali prilike da se upoznaju sa najvažnijim principima u celovitoj biljnoj ishrani i dobiju predloge za zdrave biljne obroke, koji obezbeđuju stabilnost i funkcionalnost organizma na visokom nivou i zadovoljavaju potrebe organizma za gvožđem, proteinima, vitaminom B12, mineralima i ugljenim hidratima.

„Šta očekujemo od inkluzivnog obrazovanja?”

U petak, 11. januara 2019, Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je predavanje za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Šta očekujemo od inkluzivnog obrazovanja?”. Predavač je bila Marinela Šćepanović, master defektolog, doktorand specijalne edukacije i rehabilitacije, nastavnik individualne nastave, pedagoški savetnik, predsednik Društva defektologa Vojvodine i član Mense Srbije.

Cilj predavanja je bio da se prisutni nastavnici upoznaju sa specifičnostima inkluzivnog obrazovanja, ali i da saznaju na koji je način potrebno prilagoditi celokupan obrazovni sistem potrebama darovitih učenika. Pored toga, predavanje je odgovorilo na mnoštvo aktuelnih pitanja – od toga šta se postiglo inkluzivnim obrazovanjem za proteklih devet godina, preko toga u kojim segmentima je neophodna adaptacija redovnog sistema obrazovanja potrebama i sposobnostima učenika sa različitim smetnjama, pa sve do toga kakvi su uslovi za ravnopravno i odgovarajuće obrazovanje darovite dece i učenika.

Prisutni nastavnici su istakli da im je ovo predavanje omogućilo da dođu do nekih suštinskih znanja kada je reč o primeni i sprovođenju inkluzije u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali i odnosu zakonske regulative Republike Srbije prema njoj.

„CLIL metoda u nastavi”

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je u četvrtak, 27. decembra 2018, četvrto po redu predavanje o primerima dobre prakse iz ciklusa predavanja pod nazivom „Kako da zavolim ponedeljak?”, na temu: „CLIL metoda u nastavi”.

Predavači su bili Dragana Bogosavljević, nastavnik matematike, Branislava Blajvaz, nastavnik fizike i Tatjana Stefanac, nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj” u Sremskoj Mitrovici.

Cilj održanog predavanja bio је predstavljanje nastavnih časova koji povezuju primenu različitih strategija, tehnika rada i akcionog istraživanja u dvojezičnoj (CLIL) nastavi. Prisutni su imali priliku da saznaju više o interesantnom i poučnom pristupu nastavi engleskog jezika, fizike i matematike, kao i o prednostima CLIL metode u odnosu na tradicionalnu nastavu stranih jezika i predmetne nastave, koja je usmerena ka razvoju leksike, kognitivnih funkcija i strategija učenja.

Predstavljena metoda nastave pruža pomoć učeniku tako što olakšava zadatke, upotrebu vizuelnih materijala i savremenih nastavnih sredstava, upotrebu jezika sa fokusom na značenje, usavršavanje produktivnih i receptivnih jezičkih veština.

Moderator predavanja bila je doc. dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje.

„Izazovi mentorstva”

Predavači i posetioci na predavanjuCentar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je besplatno predavanje za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Izazovi mentorstva”. Predavač je bila Zorana Živanović, master profesor filozofije u Savremenoj gimnaziji.

Cilj predavanja je bio da se nastavnici upoznaju sa pojmom mentorstva ili da se podsete njegovog značenja i spoznaju zbog čega je posedovanje složenih profesionalnih i ličnih osobina važno za kreiranje odnosa koji mentorstvo zahteva, a koji značajno utiče na kvalitet i efikasnost postignuća učenika. Pored toga, u fokusu predavanja bili su i sami izazovi koje nastavnici mentori imaju budući da je reč o distinktivnom, jedinstvenom i personalnom odnosu, koji zahteva ulaganje značajnog vremena i energije, ali i o odnosu koji traje duži vremenski period.

Prisutni nastavnici pokazali su veliko interesovanje za predavanje na kom su se upoznali sa funkcionalnim metodama pomoću kojih se podstiče intelektualni rad i razvoj društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja kod učenika, ali su i saznali kako da kroz mentorstvo utiču na pravac njihovog budućeg profesionalnog napredovanja i ličnog razvoja.

„Budimo pametni, hranimo se zdravo”

Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje organizovao je u sredu, 12. decembra 2018, treću po redu tribinu iz ciklusa pod nazivom „Usred srede sa problemom”, na temu „Budimo pametni, hranimo se zdravo”. Tribina je održana sa ciljem da se razvije svest o pojmu zdrave ishrane i odnosu hrane i fiziološkog funkcionisanja organizma.

Tribina je doprinela da se prisutni upoznaju sa zdravim navikama u ishrani i načinima njihove primene, ali i upoznaju sa vrstama ishrane. Takođe, posebno se obratila pažnja i na efekte suplementacije u ishrani, važnost kontrole prehrambenih proizvoda, kao i važnost praćenja njihovih kalorijskih vrednosti.

Prisutne je na početku pozdravila dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje. Uvodno, veoma stručno i zanimljivo predavanje u vezi sa ovom temom održala je Aleksandra Ikonov, master profesor biologije i stručni saradnik Instituta za moderno obrazovanje, koja je ujedno bila i moderator tribine. Aleksandra Ikonov je istakla osnovne principe zdrave ishrane i važnost praćenja kvaliteta prehrambenih proizvoda koji se konzumiraju. Profesori fizičkog vaspitanja Nenad Vukadinović i Vladimir Miljković, u saradnji sa profesorom biologije Aleksandrom Perićem, realizovali su i predstavili rezultate „step testa”, koji je pratio uticaj ishrane na funkcionalne sposobnosti učenika Srednje škole za informacione tehnologije.

Učenici International School Savremene Mina Jakovljević, Tara Ćulibrk, Nikola Milutinović i Aleksandar Zaplatić, zajedno sa profesorkom biologije Nadeždom Golubović, apelovali su na mitove koji postoje kada je reč o vitaminskoj suplementaciji. Nastavnik vannastavnih aktivnosti u Savremenoj gimnaziji i fizičkog vaspitanja u International School Savremenoj Uroš Krstović razbio je predrasude o proteinskoj i aminokiselinskoj suplementaciji, dok su učenici Dunja Mićunović, Sara Čučaković, Sofija Škaro, Arsa Petkovski i Teodora Ćirković istakli rezultate istraživanja o navikama u ishrani učenika Savremene gimnazije. Učenica Dunja Mićunović je predstavila i specifičnosti vegetarijanske ishrane, a teolog Antonio Aras je sa prisutnima razgovarao o odnosu čoveka prema hrani u postu.

Prisutni nastavnici, roditelji i učenici su pokazali ogromno interesovanje za temu, aktivno su učestvovali u iznošenju stavova i pohvalili sve predavače za stručna i veoma kvalitetna predavanja.

„Ko čita, ne skita”

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je 29. novembra 2018. treće po redu predavanje o primerima dobre prakse u okviru ciklusa predavanja pod nazivom „Kako da zavolim ponedeljak?”, na temu: „Ko čita, ne skita”. Predavač je bila Maja Bunjac, profesor srpskog jezika i književnosti i dramski pedagog. Maja je režirala tridesetak nagrađivanih amaterskih pozorišnih predstava i programa sa decom i mladima uzrasta od 7 do 25 godina. Autor je četiri originalna dramska teksta, desetak dramatizacija i tri scenarija za dokumentarno-igrane filmove. Idejni je kreator i koordinator Dramskog studija „BIS!”, koji radi već deset godina i ostvaruje samostalnu amatersku pozorišnu produkciju, koja se igra na scenama širom Beograda i Srbije. Pored profesorke, na predavanju su bila prisutna i četiri učenika IV razreda.

Cilj održanog predavanja bio je predstavljanje primera dobre prakse koji bude svest nastavnika o borbi za mlade čitaoce i o čitanju kao kompleksnoj aktivnosti, odnosno sintezi različitih procesa, a posebno o produktivnom čitanju, koje je osnova pismenosti. Predavanje je objasnilo razliku između čitača i čitaoca, ali i kako se vežbama za buđenje mašte i kreativnosti razvijaju iskonska čitalačka znatiželja i aktivnost, a time i rešava problem „neinteresantnih dela” iz školske lektire. Tokom predavanja je izvedena demonstracija produktivnog čitanja sa gostima – učenicima i održane su radionice sa nastavnicima.

Nastavnici su pokazali ogromno interesovanje za temu jer je predavanje predstavilo nastavne tehnike koje podstiču čitanje kod mladih, a koje omogućavaju i uspostavljanje odgovarajuće komunikacijske interakcije generacija novog vremena i istorijski vrednih književnih dela, što je ujedno i kanal kojim se mladima nude prave vrednosti.

Projekat je podržao Sekretarijat za kulturu Beograda, a izvodi ga Udruženje za edukaciju „Jupiter” iz Beograda. Pripremu predavanja vodile su dr Marina Petrović i MSc Aleksandra Ikonov, iz Instituta za moderno obrazovanje. Moderator predavanja je bila Jasmina Franolić, koordinator obrazovnih programa Instituta za moderno obrazovanje.

Intervju sa predavačem Majom Bunjač možete pogledati na YouTube kanalu Instituta.

„Šta je savremena karijera?”

U sredu, 21. novembra 2018. godine, Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje organizovao je tribinu u okviru ciklusa „U sred srede sa problemom”, u saradnji sa Edu Izazovom – posvećenog širenju pozitivnih ideja iz oblasti obrazovanja, na kojem učenici, edukatori, preduzetnici i roditelji dele svoja iskustva u formi kratkih i inspirativnih predavanja – a koji tradicionalno priprema Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting” iz Pančeva. Tema ovog događaja bila je „Šta je savremena karijera?”.

Na tribini su učestvovali nastavnici i učenici International School Savremene i Srednje škole za informacione tehnologije, učenica Savremene gimnazije, predstavnice Euroguidance centra i Beogradske otvorene škole, kao i preduzetnica sa specijalnim priznanjem za inovativnost Udruženja poslovnih žena Srbije.

Cilj tribine je bio da okupi nastavnike, roditelje, preduzetnike, učenike i sve ostale ljude koji žele da unaprede obrazovni sistem kroz predstavljanje ličnih priča različitih učesnika, koje će poslužiti kao pokretači promena u obrazovanju i među mladima. Prisutni su istakli da je postignuta ideja tribine da se kroz inspirativno predstavljanje različitih predavača i njihovog karijernog puta podstakne razvoj svesti o budućim pravcima razvoja savremene karijere i važnosti usklađivanja sopstvenih interesa sa promenama današnjice.

Moderatori tribine su bili dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje, Beograd, i Sara Đurđević, edu challenge coordinator, Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting”. Pripremu tribine vodile su dr Marina Petrović i MSc Aleksandra Ikonov iz Instituta za moderno obrazovanje.

„Izrada testova i Blumova taksonomija”

U petak, 9. novembra, Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je predavanje za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Izrada testova i Blumova taksonomija”. Predavač je bila Milja Narančić, diplomirani andragog, trenutno zaposlena u kompaniji LINK group na poziciji saradnika za nastavu i učenje.

Cilj ovog predavanja bio je da se nastavnici upoznaju sa Blumovom taksonomijom i njenom primenom pri izradi testova znanja ili da je se podsete. Takođe, ovo predavanje je ukazalo na važnost definisanja merljivih ishoda predavanja i konstrukciju instrumenta koji te ishode mere i koji direktno utiču na kognitivne domene učenika. Pored ovoga, nastavnici su se kroz predavanje upoznali i sa novom, digitalnom verzijom Blumove taksonomije i uvideli njenu primenu u savremenoj nastavi.

Predavanje je izazvalo ogromno interesovanje nastavnika, a svi prisutni nastavnici su osvežili svoja znanja i stekli nova iz oblasti izrade testova znanja i Blumove taksonomije, utvrdili su razlike među vrstama testova, pitanjima i zadacima koji su poželjni ili nepoželjni u testovima, ali su dobili i praktične primere za osmišljavanje pitanja koja mere sve obrazovne nivoe postignuća učenika.

„(Ne)Pismeno u 21. vek”

Centar za karijerno vođenje Instituta za moderno obrazovanje iz Beograda organizovao je besplatnu tribinu u okviru ciklusa pod nazivom „U sred srede sa problemom” na temu „(Ne)Pismeno u 21. vek”. Tribina je održana u sredu, 7. novembra 2018, od 18 do 20 sati.

Kao predavači na tribini su se našli Stefan Geić, student druge godine glume, u klasi prof. Vide Ognjenović, na Fakultetu savremenih umetnosti, Beograd; doc dr Dušica Filipović, Fakultet savremenih umetnosti, Beograd; Marija Šaponjić, profesor srpskog jezika i književnosti i učenici Srednje škole za informacione tehnologije, Beograd; Maja Bunjac, profesor srpskog jezika i književnosti, Gimnazija „Crnjanski”, Beograd; Gordana Perković, profesor engleskog jezika i književnosti i učenici iz Savremene gimnazije, Beograd; Msc Aleksandra Ikonov, Institut za moderno obrazovanje; Aleksandra Prokopijević, profesor srpskog jezika i književnosti i učenici iz Srednje škole za informacione tehnologije, Beograd, kao i Monja Medaković, studentkinja druge godine glume, u klasi prof. Vide Ognjenovć, na Fakultetu savremenih umetnosti, Beograd.

Cilj tribine bio je da podstakne motivaciju za razvijanjem raznih oblika pismenosti 21. veka, razvoj spoznaje o benefitima redovnog čitanja, upoznavanje sa čitalačkim navikama mladih, njihovim interesovanjima i stavovima o čitanju, kao i žanrovima za koje se opredeljuju. Tribina je predstavila rezultate niza projektno-istraživačkih aktivnosti koje su učenici Savremene gimnazije i Srednje škole za informacione tehnologije radili tokom septembra, oktobra i novembra, a koje su usmerene na praćenje čitalačkih navika i čitalačkih interesovanja, ali i učeničkih impresija o 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga.

Svi prisutni su pokazali ogromno interesovanje za temu tribine. Nakon tribine dobijeno je izuzetno mnogo dobrih i podsticajnih komentara na odabir tema, izlaganje predavača i organizaciju tribine. Pripremu i realizaciju tribine vodile su dr Marina Petrović i Msc Aleksandra Ikonov iz Instituta za moderno obrazovanje.

Moderator tribine bila je dr Marina Petrović.

„Obnovljivi izvori energije i projektna nastava”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje iz Beograda organizovao je drugo po redu besplatno predavanje iz ciklusa predstavljanja primera dobre prakse „Kako da zavolim ponedeljak”, pod nazivom „Obnovljivi izvori energije i projektna nastava”, u četvrtak, 25. oktobra 2018. Predavač je bila Jasna Ristić, diplomirani inženjer elektrotehnike, nastavnik elektrotehničke grupe predmeta u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla” u Beogradu. Pored predavača, na predavanju su kao demonstratori bili prisutni i F. Živojinović, A. Šavikin, B. Jovanović, učenici četvrtog razreda obrazovnog profila Elektrotehničar elektronike.

Prisutni nastavnici su tokom predavanja stekli znanje o teorijskim okvirima projektne nastave i etapama kroz koje se ona realizuje, o načinu razvijanja međupredmetnih kompetencija kod učenika koje su u vezi sa izvorima energije, energetskom efikasnošću i održivim razvojem, a takođe su dobili i korisne informacije o načinu pokretanja učeničkog projekta.

Cilj održanog predavanja bio je predstavljanje dobrog primera iz prakse koji pruža učenicima mogućnost da razviju svoje ideje i u saradnji sa stručnjacima iz odgovarajućih oblasti izrade radove koji su primenljivi u praksi, a u saglasnosti sa srednjoškolskim uzrastom. Ovakvim pristupom nastavi omogućava se podsticanje razvoja stvaralaštva i inovatorstva, razvoj samoinicijative, samopouzdanja, kreativnosti, timskog rada i odgovornosti, ali i uvođenje novih praktičnih nastavnih metoda i uspostavljanje saradnje između škole i odgovarajućih državnih i društvenih subjekata.

Nastavnici koji su pratili predavanje preko direktog prenosa ili uživo pokazali su ogromno interesovanje za temu „Obnovljivi izvori energije i projektna nastava”, koja ide u pravcu maksimalnog osamostaljivanja učenika u učenju uz odgovarajuću podršku nastavnika. Pored toga, uvideli su kako da primene nove tehnologije u nastavi kroz formu oglednog časa i projektne nastave, što je dobra ideja za motivisanje učenika da kroz praktičan rad bolje razumeju i trajno zapamte teorijski deo predmeta.

Intervju sa predavačem Jasnom Ristić i učenicima možete pogledati na YouTube kanalu Instituta.

„Koncentracijom i motivacijom do izuzetnosti”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje organizovao je predavanje na temu „Koncentracijom i motivacijom do izuzetnosti”. Predavanje je održano u petak, 12. oktobra 2018. Predavač je bila mr Nataša Nikolić, autor i realizator seminara za stručno usavršavanje nastavnika i voditelj radionica za decu, omladinu, odrasle i roditelje.

Ciljevi predavanja su bili predstavljanje značaja i načina za podsticanje koncentracije i motivacije, usvajanje znanja o značaju i mogućnostima fokusiranja pažnje i odvajanju bitnog od nebitnog, upoznavanje sa postupcima podsticanja pozitivnih emocija u svrhu boljeg i trajnijeg pamćenja gradiva, ali i istraživanje novih mogućnosti primene raznih hobija u podsticanju usmerene koncentracije i motivacije za usvajanje znanja.

Pored toga, prisutnima je predstavljena i autorkina pedagoška metoda NANI, koja, po njenim rečima, pokazuje najbolje rezultate kada su u pitanju jačanje ličnosti, sigurnosti, samopouzdanja, odlučnosti, sreće, uspešnosti, povećane motivisanosti za život, stvaralaštvo, učenje i rad.

Prisutni nastavnici i oni koji su pratili predavanje preko interneta istakli su da su podstaknuti na razmišljanje o svojim ličnim izuzetnim osobinama, ali i važnosti njihovog prepoznavanja kod učenika, što će sa zadovoljstvom nadalje primenjivati kroz nastavni proces.

Intervju sa predavačem Natašom Nikolić može se pogledati na našem YouTube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=yj5V-4RPWsI

„Model višefrontalne nastave – NOVA ŠKOLA, Petar Savić”

U četvrtak, 27. septembra 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održano je predavanje o primerima dobre prakse, u okviru ciklusa predavanja pod nazivom „Kako da zavolim ponedeljak”, koja su planirana svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Predavanje na temu „Model višefrontalne nastave – NOVA ŠKOLA, Petar Savić” održala je Drinka Savić, stručni saradnik, pedagog i samostalni pedagoški savetnik iz Srednje tehničke PTT škole u Beogradu.

Cilj održanog predavanja bio je usvajanje znanja i primera dobre prakse u implementaciji modela višefrontalne nastave, koji prati individualna dostignuća učenika i tako ih podstiče na dalji napredak. Kroz predavanje predstavljen je jedinstven i originalan, vizionarski model nastave, u kome svako uči svojim tempom i u skladu sa svojim interesovanjima, gde godina traje koliko je potrebno svakom učeniku, ocenjivanje je humanizovano i decentralizovano, učenik je aktivan i nosilac svih aktivnosti, jer od njegovog angažovanja zavisi napredovanje.

Prisutni nastavnici su se tokom predavanja upoznali sa idejama o dobroti koje proističu iz nastavnog modela koji prethodi ili ide u korak sa najmodernijim, humanim teorijama o aktivnoj nastavi i aktivnom učenju, u kojima je učenik glavni akter, gde je cilj znanje, a ne ocena.

Predavanje je bilo namenjeno svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a moglo se pratiti i uživo preko direktnog prenosa. Nastavnici koji su pratili predavanje istakli su da je predstavljeni primer dobre prakse bio podsticajan kako za unapređenje svakodnevne nastave, tako i za razvoj dobre socioemocionalne klime u učionici.

Intervju sa predavačem Drinkom Savić može se pogledati na našem YouTube kanalu: https://youtu.be/ZF3W_uTLhWM

„Komunikacijski trougao: nastavnik– učenik–roditelj”

U četvrtak i petak, 13. i 14. septembra 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održana su predavanja na temu „Komunikacijski trougao: nastavnik– učenik–roditelj”. Predavač je bila Tatjana Koluvija, master profesor srpskog jezika i književnosti i Global Perspectives teacher u International Savremena School.

Cilj održanih predavanja je bilo isticanje ključnih faktora koji su važni za uspešnu komunikaciju sa roditeljima i učenicima u trouglu roditelj–nastavnik–učenik, vodeći računa o osobinama ličnosti svih učesnika u komunikaciji.

Prisutni nastavnici su tokom predavanja stekli znanje o tipovima roditelja i učenika, ali su usavršili i veštine vezane za pripremu, zakazivanje i vođenje sastanaka sa roditeljima u vidu roditeljskog i individualnog sastanka. Pored toga, nastavnici su se osposobili kako da naprave saradnika od roditelja, saznali su šta je asertivna komunikacija i zašto je ona važna za posao nastavnika, ali i kako da očuvaju lični integritet i dostojanstvo profesije.

Predavanje je bilo namenjeno svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a moglo se pratiti i uživo preko direktnog prenosa. Učesnici koji su pratili predavanja rekli su da je predavač temi pristupio temeljno i sistematično, uz sjajno izlaganje, zanimljiv pristup i mnogo praktičnih primera.

„Nastavnik – didaktički medij”

U petak, 31. avgusta 2018, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, održano je predavanje na temu „Nastavnik – didaktički medij”. Predavač je bila Daliborka Ranđelović, profesor srpskog jezika i književnosti iz VIII beogradske gimnazije.

Cilj održanog predavanja je bio da razvije, podstakne i promoviše kulturu govora u nastavi, ali i da istakne moć reči nastavnika u obrazovnom i vaspitnom domenu važnom za razvoj učenika i usmerenom na održavanje dobre pedagoške klime u učionici i nastavnom procesu u celini. Predavanje je osposobilo nastavnike da prepoznaju svojstva dobrog govora i obrate pažnju na pravilnost, jasnoću, jezgrovitost, tečnost i svrsishodnost. Prisutni su imali priliku da uvežbaju način izgovaranja reči i rečenica tako da govorne konstante istaknu nastavnika kao didaktički medij u nastavnom procesu.

Zbog važnosti teme, predavanje je bilo namenjeno svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a moglo se pratiti i uživo preko direktnog prenosa. Nastavnici su na ovom predavanju dobili alate za uvežbavanje dikcije, artikulacije, tempa govora, ali i neverbalnih gestova. Posebno je istaknut značaj rečenične melodije za motivaciju učenika za učenjem i isticanjem važnih delova predavanja. Učesnici koji su pratili uživo prenos predavanja rekli su da je tema odlično obrađena i da je predavanje obilovalo stručnim informacijama i primerima.

„Odeljenjsko starešinstvo – kreativne teme za ČOS – iskustvo iz prakse”

U utorak, 28. avgusta 2018, u Srednjoj školi za informacione tehnologije i Savremenoj gimnaziji održana su dva predavanja na temu „Odeljenjsko starešinstvo – kreativne teme za ČOS – iskustvo iz prakse”. Predavač je bila Zorica Prokopić, pedagoški savetnik, profesor računarstva i informatike u Tehničkoj školi u Loznici.

Cilj predavanja je bio razmena znanja, primera dobre prakse i iskustava u oblasti poslova odeljenjskog starešine. Predavanje je osposobilo nastavnike za uspešno planiranje i izradu programa rada odeljenjskog starešine, za uspostavljanje afirmativne saradnje sa učenicima i roditeljima, kao i uspešno pronalaženje rešenja u različitim pedagoškim situacijama. Obuka je bila namenjena svim nastavnicima zaposlenim u obrazovanju, a predavanje se moglo pratiti i uživo preko direktnog prenosa.

Nastavnici su dobili predloge kreativnih tema za ČOS po mesecima i razredima, a obuhvaćene su aktivnosti od pravilnog vođenja dnevnika do interakcijskog pristupa sa učenicima i roditeljima. Za svaki razred posebno je istaknuta po jedna centralna tema u vezi sa uzrasnim karakteristikama učenika, kao i predlozi kreativnih tehnika rada sa učenicima na ostvarivanju programa rada odeljenjskog starešine.

Zadovoljstvo predavačem, temom i organizacijom može se videti iz komentara nastavnika nakon održanih predavanja:

„Zahvalni smo na sjajnom predavanju.”
„Vaša radionica mi je došla u pravi čas – starešinstvo mi je dodeljeno pre nekoliko dana.”
„Teme za čas odeljenjske zajednice i primjeri dobre prakse su prijeka potreba svih nas koji obavljamo taj lijepi i tako odgovoran posao.”
„Svidelo mi se što su dati predlozi tema za ČOS po mesecima, tako da sam mogla da uporedim sa onim što i mi biramo kao teme. Svideo mi se predlog kreativnog načina predstavljanja učenika u prvom razredu.”

„Refleksivna praksa u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika”

U sredu, 15. avgusta 2018, u Savremenoj gimnaziji i Comtrade Technology Centru održana je interna obuka na temu „Refleksivna praksa u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika”. Predavač je bio profesor filozofije i građanskog vaspitanja Mirko Marković, iz Gimnazije „Vuk Karadžić” u Loznici.

Cilj predavanja je bio da se razviju i unaprede znanja, veštine i stavovi nastavnika u vezi sa značajem i ulogom samopreispitivanja, jačanja i delotvornosti pedagoške prakse. Obuka je podrazumevala dve radionice – jednu za nastavnike u Savremenoj gimnaziji i drugu za nastavnike u Srednjoj školi za informacione tehnologije (ITHS).

Aktivnim učešćem na radionicama nastavnici su pokazali spremnost za usavršavanje i unapređenje nastavnog procesa u pravcu razvoja samosvesti o onome što rade. Sticanjem znanja o refleksivnim alatima, nastavnici su osposobljeni da sagledaju, otkriju, preispitaju, razumeju i vrednuju svoj rad, stavove, prioritete i vrednosti na kojima zasnivaju svoju praksu. Pored navedenog, osobenosti refleksivne prakse doprineće i razvoju samopouzdanja, odgovornosti i profesionalne stabilnosti u vaspitno-obrazovnom procesu.

Neki od komentara nastavnika nakon održane radionice su:
„Sve je bilo lepo i korisno. Hvala!”
„Zahvaljujemo na kvalitetnom predavanju”.
„Sve je bilo u redu. Naučeno je nešto iz ovoga”.

„Trening „Komunikator = Gladijator”

Trening „Komunikator = Gladijator"Trening je namenjen svima koji su želeli da upoznaju sebe i da, kroz rad sa profesionalnim trenerom za veštine komunikacije i poznatim glumcem Markom Stojanovićem, postanu ubedljivi komunikatori.

Prisustvo ovom treningu omogućilo je prisutnima da usvoje nove veštine i alate za komunikaciju, kao i da upoznaju tehnike za dekodiranje neverbalne komunikacije sagovornika. Uz to, svi prisutni su mogli da steknu neophodno samopouzdanje i veštine za borbu sa tremom.

 

„Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama”

Ova besplatna tribina okupila je pedagoge, prosvetne i socijalne radnike, vaspitače, ali i sve ostale stručnjake koji rade sa mladima.

Tribina je omogućila učesnicima da se upoznaju sa karakteristikama i simptomima bolesti zavisnosti, kao i da saznaju pomoću kojih tehnika mogu na vreme da prepoznaju problem i preventivno reaguju. Osim toga, korisna diskusija omogućila je okupljenima da razmene ideje o prevenciji i različitim tretmanima bolesti zavisnosti.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »