Bolje obrazovanje za bolji svet!

Better education for a better world!

Arhiva održanih tribina i predavanja

Centar za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje organizovao je brojne korisne tribine i predavanja koje su bile namenjene svim zaposlenim u oblasti obrazovanja. Učesnici na ovim održanim tribinama, predavanjima i stručnim skupovima imali su priliku da usavrše svoja znanja i naprave značajan korak ka uspešnijoj karijeri.

„Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (PAS) u školama”

Ova besplatna tribina okupila je pedagoge, prosvetne i socijalne radnike, vaspitače, ali i sve ostale stručnjake koji rade sa mladima.

Tribina je omogućila učesnicima da se upoznaju sa karakteristikama i simptomima bolesti zavisnosti, kao i da saznaju pomoću kojih tehnika mogu na vreme da prepoznaju problem i preventivno reaguju. Osim toga, korisna diskusija omogućila je okupljenima da razmene ideje o prevenciji i različitim tretmanima bolesti zavisnosti.

Trening „Komunikator = Gladijator”

Trening „Komunikator = Gladijator"Trening je namenjen svima koji su želeli da upoznaju sebe i da, kroz rad sa profesionalnim trenerom za veštine komunikacije i poznatim glumcem Markom Stojanovićem, postanu ubedljivi komunikatori.

Prisustvo ovom treningu omogućilo je prisutnima da usvoje nove veštine i alate za komunikaciju, kao i da upoznaju tehnike za dekodiranje neverbalne komunikacije sagovornika. Uz to, svi prisutni su mogli da steknu neophodno samopouzdanje i veštine za borbu sa tremom.

 

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »