Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Arhiva održanih stručnih skupova i konferencija

Konferencije i  stručni skupovi koji su do sada održani u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje okupili su brojne posetioce iz svih oblasti obrazovanja. Edukacija sa ciljem sticanja korisnih znanja za dalji profesionalni napredak postigla je zacrtani rezultat, a u budućnosti se očekuje još ovakvih skupova i konferencija.

„Obrazovanje za 4.0 revoluciju”

U ponedeljak, 10. decembra 2018, odražana je konferencija pod nazivom „Obrazovanje za 4.0 revoluciju”, namenjena srednjoškolcima, njihovim roditeljima, ali i svim profesorima srednjih škola. Organizatori konferencije su bili Organizacija za razvoj karijere i omladinsko preduzetništvo „Connecting”, Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje i Agencija za studije i stipendije u inostranstvu „Via Academica”.

Cilj konferencije je bio da se predstave zanimanja budućnosti, da se prisutni informišu o promenama koje se dešavaju na tržištu rada i da se na osnovu toga pripreme za odluku o svom profesionalnom pozivu. Na konferenciji je sa različitih apsekata iznet stav o tome kako će izgledati karijerno savetovanje 2030. godine, koja će biti popularna 4.0 zanimanja i na koji način će životni stil današnjice uticati na razvoj novih zanimanja. O zanimanjima budućnosti detaljnije su govorili Aleksandar Linc, Data Analyst i Data Scientist, Sanja Ristić, marketing mentor, Antonio Ankajcan, Creative Technologist, Filip Milinković, specijalista za inovacije i razvoj softvera, Nikola Veljković, videograf i Nataša Pantić, koordinator projekta i mentor.

U panel-diskusiji na temu „Kako će izgledati karijerno savetovanje i vođenje 2030. godine?” pričali su: Sonja Dakić, preduzetnik, Bojana Jevtović, projektni menadžer, Marko Batur, defektolog i MSc Aleksandra Ikonov, stručni saradnik na poslovima organizacije programa stručnog usavršavanja nastavnika i koordinator obrazovnih programa. Moderatori konferencije bili su Deniz Hoti, direktor „Connectinga”, Jovana Tintor, menadžer marketinga i partnerstva – „Via Academica” i dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje.

Tokom konferencije predstavljale su se visokoškolske ustanove: Fakultet savremenih umetnosti, Information Technology School, ITAcademy, Univerzitet Cattolica del Sacro Cuore, Univerzitet Tilburg, Univerzitet Ca’ Foscari, Univerzitet Modul, Swiss Education Group i BHMS – Business Hotel Management School, Lucern, Švajcarska. Prisutni, kao i svi zainteresovani srednjoškolci, učestovali su u motivacionom izazovu, a najboljima su nakon žiriranja podeljene nagrade u vidu profesionalne orijentacije sa mentorima, kao i jednodnevni trening i mentorska podrška iz veštine govorništva i javnog nastupa (PITCH kurs).

Svi učesnici konferencije su bili veoma zainteresovani za celokupan program, aktivno su učestvovali u diskusiji i delili svoja zapažanja i dosadašnja iskustva u školovanju, ali i izrazili planove i želje za naredni korak u svom obrazovanju.

„Budućnost počinje u učionici!”

Ovaj besplatni stručni skup okupio je predavače u osnovnim i srednjim školama, nastavnike informatike, direktore i druge zaposlene u obrazovanju. Cilj skupa bio je da prisutnima odgovori na pitanje kako moderne tehnologije menjaju obrazovanje.

Okupljeni su imali priliku da se upoznaju sa najmodernijim tehnologijama, usvoje praktične veštine primenljive u obrazovanju i steknu 3 boda neformalnog stručnog usavršavanja uz sertifikat Centra za stručno usavršavanje.

Primena modernih tehnologija u obrazovanju

Konferencija „Budućnost počinje u učionici!”, koja je održana u subotu, 5. maja, omogućila je prisutnima da usvoje najsavremenija znanja za primenu modernih tehnologija u obrazovanju.

Ova konferencija okupila je veliki broj direktora i stručnih saradnika, kao i predavače iz osnovnih i srednjih škola, među kojima je bilo najviše nastavnika informatike. Pored upoznavanja sa najmodernijim tehnologijama, učesnici konferencije stekli su 4 boda neformalnog stručnog usavršavanja, kao i sertifikat Centra za stručno usavršavanje.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »