Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Arhiva održanih stručnih skupova i konferencija

Konferencije i  stručni skupovi koji su do sada održani u organizaciji Instituta za moderno obrazovanje okupili su brojne posetioce iz svih oblasti obrazovanja. Edukacija sa ciljem sticanja korisnih znanja za dalji profesionalni napredak postigla je zacrtani rezultat, a u budućnosti se očekuje još ovakvih skupova i konferencija.

IMO na konferenciji „Aktuelnosti u obrazovnom sistemu Republike Srbije 2”

Mreže regionalnih centara i centri za stručno usavršavanje, uz suorganizatorsku podršku Instituta za moderno obrazovanje, organizovali su četvrtu akreditovanu konferenciju za prosvetne radnike pod nazivom „Aktuelnosti u obrazovnom sistemu Republike Srbije 2”, koja je trajala od 14. do 16. oktobra, u Vrnjačkoj Banji.

Konferencija je bila namenjena direktorima osnovnih i srednjih škola, svim profilima nastavnika i vaspitača, kao i sekretarima, jer je obuhvatala širok spektar tema i radionica prilagodljivih za različite prosvetne kategorije. Na ovogodišnjoj konferenciji najviše su se istakle teme koje su predstavile novine u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovnovaspitnom sistemu. 

Učesnici su veliko interesovanje pokazali i za teme u vezi sa državnom maturom, zatim i za teme o vrednovanju rada obrazovnih ustanova, za efikasnost nastave orijentisane na ishode, kao i za reforme zakonskog sistema vezanog za obrazovanje. U okviru konferencije, učesnici su imali priliku i da pohađaju različite radionice koje su isticale primere dobre nastavničke prakse, što je posebno pozdravljeno od strane dr Milana Pašića, pomoćnika ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje. 


IMO i LEI sponzori „ELTA” konferencije

U petak i subotu, 10. i 11. maja 2019, održana je 17. godišnja akreditovana ELTA konferencija. Među sponzorima konferencije bili su Institut za moderno obrazovanje (IMO) i LINK Examinations Institute (LEI).

Cilj ove konferencije bilo je predstavljanje teorijskih i praktičnih nastavnih modela i primera dobre prakse govornika iz Velike Britanije i SAD. Prisutni su imali priliku da učestvuju u različitim radionicama, prezentacijama, panel-diskusijama i interakciji sa međunarodno priznatim stručnjacima iz oblasti pedagoških nauka. Institut za moderno obrazovanje i LINK Examinations Institute su kao sponzori učesnicima delili vaučere za:

  • Cambridge English ispit po izboru;
  • Besplatan kurs na BusinessAcademy iz oblasti organizacije vremena, zdravlja i upravljanja stresom i efektivne poslovne komunikacije;
  • Besplatnu godišnju članarinu u IMO za dovedenih pet kandidata koji se prijave da polažu Cambridge English ispit u LEI.

Na prvom danu konferencije rad Instituta za moderno obrazovanje i LINK Examinations Institute su promovisale Aleksandra Karadžić, tehnički sekretar IMO, i MSc Aleksandra Ikonov, stručni saradnik IMO.

Na drugom danu konferencije predavanje je držala direktorka International School Savremene i akademski direktorka IMO, M.Ed. Svetlana Belić Malinić. Tema predavanja bila je „A Changing Paradigm at the Institute for Contemporary Education”.

Prisutni su pokazali veliko interesovanje za rad Instituta i programe stručnog usavršavanja kao i sticanja međunarodno priznatih kvalifikacija i sertifikata koji se nude.


„Budućnost počinje u učionici!”

Centar za stručno usavršavanje i Centar za obrazovnu tehnologiju pri Institutu za moderno obrazovanje organizovali su 23. januara 2019. stručni skup za unapređenje obrazovnog procesa pod nazivom „Budućnost počinje u učionici!”. Skup je bio namenjen svima zaposlenima u obrazovanju koji u svom radu koriste najsavremenije informaciono-komunikacione tehnologije.

Cilj ovog stručnog skupa je bio da okupljenima omogući usvajanje praktičnih veština kroz radionice u kojima su predstavljene VR naočare, interaktivna tabla i TV ekran, iPad tableti i Chromebookovi, mBot i Alpha 1S Humanoid roboti, kao i Awbie programerski blokovi i onlajn-kviz Kahoot. Radionice su držali MA Saša Ivakić, profesor računarstva i informatike, Savremena gimnazija i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju, MA Nikola Bošković, profesor grupe informatičkih predmeta, Srednja škola za informacione tehnologije, MA Branka Spajić, profesor računarstva i informatike, Savremena gimnazija, MA Nikolina Medić, koordinator za e-učenje, LINK group i MSc Aleksandra Ikonov, stručni saradnik Instituta za moderno obrazovanje. Plenarno predavanje i panel-diskusiju o VR naočarima i primeni holograma u nastavi vodili su MA Saša Ivakić, profesor računarstva i informatike, Savremena gimnazija i koordinator Centra za obrazovnu tehnologiju, IMO i doc. dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje.

Prisutni su istakli da im je upoznavanje sa obrazovnom tehnologijom koju poseduje LINK group i Intelligent Classroomom, autorskim delom Savremene gimnazije, omogućilo da saznaju kako se tehnologija može implementirati u nastavni proces, a da se pri tome ne naruši integritet nastavnika i ne izgubi direktna interakcija sa učenicima.


„Obrazovanje za 4.0 revoluciju”

U ponedeljak, 10. decembra 2018, odražana je konferencija pod nazivom „Obrazovanje za 4.0 revoluciju”, namenjena srednjoškolcima, njihovim roditeljima, ali i svim profesorima srednjih škola. Organizatori konferencije su bili Organizacija za razvoj karijere i omladinsko preduzetništvo „Connecting”, Centar za razvoj karijere Instituta za moderno obrazovanje i Agencija za studije i stipendije u inostranstvu „Via Academica”.

Cilj konferencije je bio da se predstave zanimanja budućnosti, da se prisutni informišu o promenama koje se dešavaju na tržištu rada i da se na osnovu toga pripreme za odluku o svom profesionalnom pozivu. Na konferenciji je sa različitih apsekata iznet stav o tome kako će izgledati karijerno savetovanje 2030. godine, koja će biti popularna 4.0 zanimanja i na koji način će životni stil današnjice uticati na razvoj novih zanimanja. O zanimanjima budućnosti detaljnije su govorili Aleksandar Linc, Data Analyst i Data Scientist, Sanja Ristić, marketing mentor, Antonio Ankajcan, Creative Technologist, Filip Milinković, specijalista za inovacije i razvoj softvera, Nikola Veljković, videograf i Nataša Pantić, koordinator projekta i mentor.

U panel-diskusiji na temu „Kako će izgledati karijerno savetovanje i vođenje 2030. godine?” pričali su: Sonja Dakić, preduzetnik, Bojana Jevtović, projektni menadžer, Marko Batur, defektolog i MSc Aleksandra Ikonov, stručni saradnik na poslovima organizacije programa stručnog usavršavanja nastavnika i koordinator obrazovnih programa. Moderatori konferencije bili su Deniz Hoti, direktor „Connectinga”, Jovana Tintor, menadžer marketinga i partnerstva – „Via Academica” i dr Marina Petrović, direktor Instituta za moderno obrazovanje.

Tokom konferencije predstavljale su se visokoškolske ustanove: Fakultet savremenih umetnosti, Information Technology School, ITAcademy, Univerzitet Cattolica del Sacro Cuore, Univerzitet Tilburg, Univerzitet Ca’ Foscari, Univerzitet Modul, Swiss Education Group i BHMS – Business Hotel Management School, Lucern, Švajcarska. Prisutni, kao i svi zainteresovani srednjoškolci, učestovali su u motivacionom izazovu, a najboljima su nakon žiriranja podeljene nagrade u vidu profesionalne orijentacije sa mentorima, kao i jednodnevni trening i mentorska podrška iz veštine govorništva i javnog nastupa (PITCH kurs).

Svi učesnici konferencije su bili veoma zainteresovani za celokupan program, aktivno su učestvovali u diskusiji i delili svoja zapažanja i dosadašnja iskustva u školovanju, ali i izrazili planove i želje za naredni korak u svom obrazovanju.


„Budućnost počinje u učionici!”

Ovaj besplatni stručni skup okupio je predavače u osnovnim i srednjim školama, nastavnike informatike, direktore i druge zaposlene u obrazovanju. Cilj skupa bio je da prisutnima odgovori na pitanje kako moderne tehnologije menjaju obrazovanje.

Okupljeni su imali priliku da se upoznaju sa najmodernijim tehnologijama, usvoje praktične veštine primenljive u obrazovanju i steknu 3 boda neformalnog stručnog usavršavanja uz sertifikat Centra za stručno usavršavanje.


Primena modernih tehnologija u obrazovanju

Konferencija „Budućnost počinje u učionici!”, koja je održana u subotu, 5. maja, omogućila je prisutnima da usvoje najsavremenija znanja za primenu modernih tehnologija u obrazovanju.

Ova konferencija okupila je veliki broj direktora i stručnih saradnika, kao i predavače iz osnovnih i srednjih škola, među kojima je bilo najviše nastavnika informatike. Pored upoznavanja sa najmodernijim tehnologijama, učesnici konferencije stekli su 4 boda neformalnog stručnog usavršavanja, kao i sertifikat Centra za stručno usavršavanje.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »