Bolje obrazovanje za bolji svet!

Better education for a better world!

Arhiva održanih seminara

Institut za moderno obrazovanje do sada je uspešno organizovao niz akreditovanih seminara koji su učesnicima omogućili da ostvare profesionalni napredak. Seminari sa različitom tematikom imali su isti cilj – edukaciju prisutnih uz promociju najsavremenijih obrazovnih tehnologija.

„Primena online viki alata u nastavi i učenju”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje, u saradnji sa Vikimedijom Srbije, organizovao je akreditovani seminar pod nazivom „Primena online viki alata u nastavi i učenju”, koji se održao 6. oktobra 2018. godine. Seminar je bio usmeren na unapređenje kvaliteta nastavnog i vaspitnog procesa, kao i na razvijanje slobodnih obrazovnih sadržaja.

Cilj seminara bio je unapređivanje digitalnih kompetencija učenika, preko unapređenja kompetencija nastavnika za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa. Takođe, cilj je bio i podsticanje nastavnika na korišćenje i primenu novih tehnologija kao savremenih sredstava u procesu učenja i podučavanja, prilagođavanje viki alata zahtevima nastavnog predmeta i njihova upotreba u nastavi, primena novih tehnologija u procesu učenja, otvorenost i dostupnost sadržaja, povezivanje različitih sadržaja, licenciranje sadržaja na internetu i poštovanje intelektualne svojine, kao i povećanje dostupnosti obrazovnog sadržaja na srpskom jeziku na internetu.

Prisutni nastavnici su tokom seminara unapredili digitalne kompetencije i saznali kako da koriste informaciono-komunikacione tehnologije u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa, ali su i ovladali veštinama koje im omogućavaju da poboljšaju proces nastave kroz primenu novih edukativnih platformi koje se zasnivaju na viki alatima.

„Metodička radionica”

Prisustvo na ovom akreditovanom seminaru omogućilo je okupljenima da unaprede stručno znanje i didaktičko-metodičke kompetencije, kao i da usavrše primenu aktivnih nastavnih metoda i oblika rada.

Seminaru su prisustvovali nastavnici matematike, kao i svi ostali nastavnici razredne i predmetne nastave u gimnazijama, osnovnim i srednjim stručnim školama.

 

„Primena online wiki alata kao didaktičkih sredstava u nastavi i učenju”

Nastavnici informatike, matematike i fizike koji predaju u gimnazijama i srednjim stručnim školama imali su priliku da se kroz ovaj akreditovani stručni seminar upoznaju sa primenom online wiki alata kao didaktičkih sredstava u nastavi i učenju.

Ovaj seminar činili su teorijski i praktični deo. Tokom teorijskog dela prisutni su mogli da saznaju koji su osnovni principi wiki projekta, kako se prezentuju wiki alati, a kako izrada članaka. Takođe, upoznali su primere dobre prakse korišćenja Wikipedije u obrazovanju. S druge strane, praktični deo seminara je okupljene osposobio za izradu novih i dopunu postojećih članaka na Wikipediji koji se mogu primeniti u nastavi.

„Singapurska matematika – od problema do rešenja”

Kroz niz interesantnih tema, učesnici seminara upoznali su nove modele i pristupe nastavi matematike koji se uspešno primenjuju širom sveta.

Seminar se bavio analizom uzročno-posledične veze između odabranih metoda rada i postignuća učenika, kao i povećanjem motivacije i uspešnosti učenika u rešavanju matematičkih zadataka.

 

„Vršnjačko nasilje: Kako prepoznati i rešiti problematično ponašanje kod dece?”

Seminar je prisutnima omogućio sticanje korisnih veština za rad sa decom koja imaju probleme u ponašanju, kao i sertifikat koji potvrđuje njihovu stručnost u ovoj oblasti. Pored toga, učesnici su upoznali razvojne karakteristike „riziko dece” i dobili praktičnu obuku za rad sa njima.

 

„Komunikacijska kompetentnost nastavnika”

Ovaj seminar je održan s ciljem da okupljenima predstavi principe i pravila empatijske i asertivne komunikacije. Takođe, učesnici ovog seminara upoznali su različite načine za prevazilaženje prepreka u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji.

 

 

„Od dramske radionice do školske predstave – Vodič kroz kreativni dramski proces”

Cilj ovog seminara bilo je stručno usavršavanje koje je prisutnima omogućilo da kroz uspešno vođenje dramskih aktivnosti uključe i zainteresuju širi krug učenika za nastavu. Kroz dramsko stvaralaštvo prisutni su razvili individualizovano učenje i podstakli pozitivnu atmosferu.

 

„Kreativna drama u nastavi srpskog jezika i književnosti”

Kreativna drama je metod pedagoškog rada sa učenicima baziran na njihovom iskustvu i onome što ih zanima – citatima iz knjiga koje im se dopadaju, ličnim doživljajima, školskim predmetima koji su im dragi itd. Na ovom akreditovanom seminaru učesnici su upoznali upravo one tehnike pomoću kojih mogu da motivišu svoje učenike i zainteresuju ih za gradivo.

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »