Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

07 Oct

Akreditovani seminar „Veštine komunikacije između učenika i nastavnika kao preduslov napredovanja učenika”

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje u saradnji sa Centrom za medijaciju i neverbalnu komunikaciju organizuje akreditovani seminar „Veštine komunikacije između učenika i nastavnika kao preduslov napredovanja učenika”, u subotu i nedelju, 19. i 20. oktobra, od 9 do 17 časova, u prostorijama Instituta (Masarikova 5, III sprat Beograđanke, ulaz iz Kralja Milana, učionica Science Hub).

POMEREN DATUM REALIZACIJE! Seminar će biti održan 23. i 24. novembra u istom terminu.

Ovaj seminar razvija kompetencije za komunikaciju i saradnju (K4), prioritetna oblast P4. Učešće na ovom seminaru omogućiće vam da steknete veštine koje će olakšati usvajanje znanja, stvaranje kreativne atmosfere na času i kreiranje sintetičkog razmišljanja kod učenika.

Pored korisnih znanja i veština, svi učesnici seminara imaće priliku da steknu i priznati ZUOV sertifikat sa 16 bodova stručnog usavršavanja van ustanove. 

Kome je namenjen seminar:

 

  • nastavniku razredne nastave,
  • nastavniku predmetne nastave – osnovna škola,
  • nastavniku predmetne nastave – gimnazija,
  • nastavniku opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola,
  • nastavniku stručnih predmeta – srednja stručna škola,
  • nastavniku u školi za obrazovanje odraslih,
  • nastavniku opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičkoj, baletskoj, likovnoj),
  • stručnom saradniku u školi,
  • saradniku (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik),
  • direktor/pomoćnik direktora.

Šta ćete naučiti na seminaru?

Seminar osposobljava nastavnika za samostalnu primenu medijacije kao poverljivog i neutralnog načina za rešavanje sukoba. Uz obuku iz aktivnog slušanja, neverbalnog govora i psihologije laganja, nastavnik će biti osposobljen da na pravilan način reaguje u konfliktnim situacijama. Nastavnik će uspevati i da omogući stranama u sukobu da čuju jedni druge, naučiće ih da dogovorom reše konflikt, kao i da se međusobno uvažavaju.

Seminarom je planiran i praktičan rad putem radionica, zadavanjem realnih situacija, gde će polaznici vežbati načela aktivnog slušanja i neverbalne komunikacije.

Ko su realizatori seminara?

Divna Dimitrijević

 

Divna Dimitrijević je rođena u Beogradu. Maturirala je u XII beogradskoj gimnaziji na smeru Muzejski dokumentarist. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na grupi za istoriju diplomirala je 1992. godine i stekla zvanje diplomirani istoričar. Veliki deo svog života posvetila je stručnom usavršavanju, pa je pohađala brojne seminare i obuke, kao što su: 

„Ocenjivanje učenika”, „Na putu kroz vreme”, „Zakonske obaveze direktora u obrazovnovaspitnoj ustanovi u skladu sa novim zakonskim propisima”, „Obuka iz lajf koučinga”, ,,Školsko zakonodavstvo – osnova razvoja obrazovanja i vaspitanja”, „Nagrada i kazna – pedagoški izbor ili nužnost”, „Školsko zakonodavstvo, moduli 2 i 3”, „Inkluzivno posredovanje – faktor prevencije poremećaja ponašanja i sukoba u inkluzivnom obrazovanju”,

ECDL certificate/moduls 3, 4, 5, 6, „Psihologija laganja, detekcija laganja i neverbalna komunikacija”,

„Psihologija laganja – napredni trening”, „Kriminalističko profilisanje”, „Veštine pregovaranja”,

,,Pregovaranje i pregovaračke veštine”, Obuka za medijatora, „Specijalizovana obuka za posredovanje u privrednim sporovima”, „Postupak medijacije između žrtve i prestupnika”.

U februaru 2017. godine stekla je zvanje bihevioralnog forenzičara, a u avgustu 2017. završila je obuku iz grafologije.

Od 1992. do 1993. godine bila je saradnik u Narodnoj biblioteci Srbije. Kao profesor istorije, radila je u VI beogradskoj gimnaziji od 1992. do 1994, u OŠ „Miloš Crnjanski” od 1994. do 1998, a od 1998. godine do danas radi u OŠ „Banović Strahinja”. U toj školi, u periodu od 2011. do 2014, bila je i direktor.

U Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja ima akreditovane seminare na kojima je autor i realizator: „Veština komunikacije između nastavnika i učenika kao preduslov napredovanja učenika” i „Medijacija kao metod prevencije i rešavanja sukoba u školi”. 

Od 1998. godine pa do danas Divna je predsednik Stručnog veća istoričara opštine Čukarica. Takođe, učestvovala je u Timu za prevenciju vršnjačkog nasilja i Timu za inkluzivno obrazovanje 2016. godine.

Za udžbenik „Istorija za šesti razred osnovne škole” (Boris Stojkovski, BIGZ) radila je recenziju 2015. godine. Sa temom „Medijacija u privrednim sporovima u Republici Srbiji” učestvovala je na međunarodnoj  konferenciji u Skoplju, od 25. do 27. 4. 2017.

Divna govori engleski i ruski jezik i član je nekoliko udruženja. U Udruženju istoričara Srbije redovan je član od 1992. godine, dok je u  Centru za konstruktivno rešavanje sukoba Republike Srbije član od 2016. Centar za medijaciju, detekciju laganja i neverbalnu komunikaciju osnovala je 2017. godine, a od tada je vlasnik i direktor Centra. Takođe je član Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, od 2017. godine.

Jelena Dinić

 

Jelena Dinić je u oktobru 2002. godine završila Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i time postala profesor srpskog jezika i književnosti. Godine 2004. položila je stručni ispit i time stekla pravo da samostalno vrši vaspitnoobrazovnu delatnost. Master rad pod nazivom „Tvorba reči u srpskom jeziku” uspešno je odbranila u novembru 2011. godine i stekla zvanje diplomiranog filologa srpskog jezika i književnosti – master. Osim formalnom obrazovanju, posvećena je i stručnom usavršavanju kako sebe, tako i drugih, te je od 2007. godine do danas završila i održala brojne oblike stručnog usavršavanja, kao što su: „Aktivno učenje/nastava”, „Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti”, Republički zimski seminar „Inovacije u nastavi srpskog jezika”, „Dijagnostika, prevencija i otklanjanje uzroka školskog neuspeha”, „Planiranje u nastavi srpskog jezika i književnosti”, „Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu” , „Na putu kroz vreme”, „Školsko zakonodavstvo – osnova razvoja obrazovanja i vaspitanja, moduli: 1 i 5”, „Kakva pitanja vode do znanja” – stručna tribina,  „Efikasno disciplinovanje: pristupi i tehnike”, „Nagrada i kazna – pedagoški izbor ili nužnost”, „Školsko zakonodavstvo – osnova razvoja obrazovanja i vaspitanja”, moduli: 2 i 3, akreditovani programi stručnog usavršavanja za srpski jezik i književnost, „Dobra saradnja sa roditeljima – dobro deci, dobro nama, dobro njima”, Republički zimski seminar „Školsko zakonodavstvo – osnova razvoja obrazovanja i vaspitanja”, teme 4 i 6, „Postupak medijacije između žrtve i prestupnika”, Trening program „Psihologija laganja”, Osnovna obuka za posrednika, Radionica iz oblasti grafologije, „Psihologija laganja: Osnovni PL1 nivo, detekcija laži i neverbalna komunikacija”, „Pregovaračke veštine i alati / Kako pregovarati sa različitim tipovima klijenata”, „Veština komunikacije i samopouzdanja – asertivni trening”, „Psihologija laganja: Napredni PL2 nivo, detekcija laži i neverbalna komunikacija”.

Od novembra 2002. do oktobra 2003. godine radila je u Trećoj ekonomskoj školi „Nada Dimić” u Zemunu kao profesor srpskog jezika i književnosti. Njen zadatak je bio da učenici nauče kako da usvajaju književna znanja, da razviju čitalačke veštine, a takođe i da ih nauči istraživačkom, stvaralačkom i aktivnom čitanju književnih dela svih žanrova i srpske i svetske književnosti. Iste godine, od oktobra do novembra, radila je kao nastavnik srpskog jezika u OŠ „Ilija Birčanin”, u Zemun Polju. Od 2003. do danas, zaposlena je kao nastavnik srpskog jezika u OŠ „Banović Strahinja”, gde radi na proširivanju i produbljivanju znanja iz srpskog jezika, unapređivanju jezičke i funkcionalne pismenosti, unapređivanju veština i sposobnosti korišćenja srpskog književnog jezika u opštenju sa drugima, u pismenom i usmenom izražavanju, prilikom učenja, obrazovanja i intelektualnog razvoja, negovanju srpskog jezika kao maternjeg i razvijanju svesti o srpskoj kulturi i tradiciji i produbljivanju znanja o srpskoj i svetskoj književnosti, razvijanju ljubavi prema knjizi i čitanju.

Takođe je i glavni urednik školskog lista „Košuta” OŠ „Banović Strahinja”, koji je školske 2010/2011. osvojio treću nagradu na republičkom konkursu za najbolji školski list. Učenici koje je pripremala za takmičenja iz srpskog jezika i književnosti osvojili su dva druga mesta na gradskom takmičenju školske 2013/2014, treće mesto na Republičkoj književnoj olimpijadi školske 2012/2013, drugo mesto na Književnoj olimpijadi – okružni nivo, školske 2013/2014.

Koordinator je Učeničkog parlamenta (organizovanje humanitarnih akcija za siromašnu ili bolesnu decu, poseta dečjim domovima – Domu u Zvečanskoj, Prihvatilištu za decu u Beogradu, Domu za decu bez roditeljskog staranja „Jovan Jovanović Zmaj” u Beogradu, aktivnosti đaka u različitim oblastima), kao i koordinator Tima za profesionalnu orijentaciju (pomoć u odabiru buduće srednje škole, poseta sajmu obrazovanja, saradnja sa srednjim školama i informisanje o obrazovnim profilima. Radila je lekturu knjige Dragana Teodorovića Zeka „Emir Kusturica&The No Smoking Orchestra”. Govori engleski jezik.

 

Kako da se prijavite?

Svoje mesto na seminaru možete obezbediti po ceni od 4.000 dinara. Pored dvodnevnih radionica i predavanja, za učesnike je obezbeđen i ketering. Ne propustite jedinstvenu priliku da steknete funkcionalna znanja kroz ovaj seminar! 

Za više informacija o uplatama za seminar možete nam se obratiti putem telefona ili na imejl:

Centar za medijaciju i neverbalnu komunikaciju

 

Divna Dimitrijević, divnadimi1302@gmail.com, 065/80-17-004 
 
Jelena Dinić, jeladinic73@gmail.com, 063/318-141
 

Centar za stručno usavršavanje Instituta za moderno obrazovanje

 

+381 (0)11/40-11-260 ili na imejl-adresu: office@institut.edu.rs