Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

20 May

  • By Aleksandra Ikonov
  • In Vesti
  • Comments Off

U subotu, 11. maja 2019, u okviru aktivnosti Centra za stručno usavršavanje pri Institutu za moderno obrazovanje, organizovan je akreditovani seminar pod nazivom „Projektno orijentisana nastava” za nastavnike Srednje škole za informacione tehnologije. Realizatori programa stručnog usavršavanja bili su prof. dr Ivan Anić i prof. Aleksandra Prokopijević.

Cilj ovog akreditovanog programa bio je da podstakne kompetencije za poučavanje i učenje u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode, što je kod nastavnika izazvalo podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za uspešno vođenje nastave i unapređivanje nastavničkih kompetencija za organizaciju nastave koja vodi ka razvoju funkcionalnih znanja učenika.

Prisutni nastavnici su tokom ove akreditovane obuke stekli veštine koje objedinjuju sadržaje različitih predmeta, a u isto vreme povezuju znanja koje učenik stiče vlastitim iskustvom.