Bolje obrazovanje za bolji svet!

A better education for a better world!

Akreditovani seminar „Projektno orijentisana nastava”

Centar za stručno usavršavanje i Institut za moderno obrazovanje organizuju akreditovani seminar „Projektno orijentisana nastava”, koji će se održati u subotu, 15. decembra, od 9 do 16 časova, u prostorijama Instituta (Beograđanka, Masarikova 5, ulaz iz Kralja Milana, Science Hub).

Osnovne informacije o seminaru:

 • broj u katalogu – 562,
 • kompetencije – K2,
 • prioritetna oblast – P3,
 • cena – 1.600 din. po učesniku.

Akreditovani seminar je namenjen: 

 • nastavnicima razredne nastave,
 • nastavnicima predmetne nastave – osnovna škola,
 • nastavnicima predmetne nastave – gimnazija,
 • nastavnicima opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola,
 • nastavnicima stručnih predmeta – srednja stručna škola,
 • stručnim saradnicima u predškolskoj ustanovi,
 • stručnim saradnicima u školi.

Pored korisnih znanja i veština, svi učesnici seminara imaće priliku da steknu i priznati ZUOV sertifikat.  

Učešće na ovom seminaru omogućiće vam da steknete uvid u značaj projektno orijentisane nastave za sticanje funkcionalnih znanja učenika i razvoj istraživačkog duha. Uz to, pripremićete se za planiranje i realizaciju projektno orijentisane nastave.

Šta ćete naučiti na seminaru?

Na seminaru ćete saznati koliko je delotvorna primena projektno orijentisane nastave u praksi i na koji način ona doprinosi poboljšanju funkcionalnosti obrazovnog sistema. Osim toga, savladaćete i tehnike pomoću kojih ćete svoje učenike pripremiti za nastavak školovanja i sve što ih očekuje tokom karijere.

Interaktivne radionice i motivaciona predavanja omogućiće vam da saznate kako se primenjuju principi projektno i problemski orijentisane nastave. Stečena znanja će vam pomoći da kroz projektne aktivnosti učenika prepoznate ishode njihovog učenja i usmerite ih ka razvijanju mišljenja i primeni u svakodnevnom životu.

Teme koje će se obrađivati na seminaru:

 • Pedagoško-psihološki aspekti učenja kroz projektno orijentisanu nastavu;
 • Iskustva razvijenih školskih sistema u organizaciji projektno orijentisane nastave;
 • Uvod u radionicu „Moj čas projektne nastave”;
 • Pauza za ručak;
 • Radionica „Moj čas projektne nastave”;
 • Prezentacija radioničarskih radova;
 • Povratna informacija realizatora o prezentovanim radovima;
 • Zaokruživanje seminara.

Kako će izgledati seminar?

Seminar „Projektno orijentisana nastava” zamišljen je kao kombinacija interaktivnih radionica i teorijskog prenošenja znanja, što će učesnicima pružiti sve potrebne veštine za bolju organizaciju svojih predavanja. Razgovaraćemo o razlici između tradicionalne, projektne i problemske nastave i videti kako projektna nastava može da pomogne da učenici razviju kompetencije za 21. vek (saradnju, komunikaciju, kritičko mišljenje i kreativnost) kako bi odgovorili na neko kompleksno pitanje. Po završetku obuke očekuje se da će nastavnici biti osposobljeni za planiranje i realizaciju projektno orijentisane nastave, kao i da će biti dovoljno motivisani i ohrabreni za to.

Vaši predavači:

Doc. dr Ivan Anić

Ivan je autor i realizator seminara sa dugogodišnjim iskustvom u izučavanju projekte nastave. Napisao je novi udžbenik za matematiku za V razred po principima projektne nastave, po čemu se ovaj udžbenik izdvaja od ostalih. Prof. Ivan je tokom svoje profesionalne karijere učestvovao na velikom broju domaćih i inostranih projekata. Između ostalog, bio je i član Upravnog odbora Matematičkog instituta SANU, kao i izlagač na eTwining konferenciji na temu „Projektno orijentisana nastava: ocenjivanje i sprovođenje u praksi”. Objavio je veliki broj stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima iz oblasti matematike i metodike.

 

Aleksandra Prokopijević

Diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i književnost. Tokom višegodišnje profesionalne karijere Aleksandra je bila autor, realizator i koordinator na velikom broju projekata i akreditovanih seminara za stručno usavršavanje nastavnika. Pored toga, autor je i realizator više projekata u obrazovanju u okviru školskog razvojnog planiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i Svetske banke. Aleksandra ima i dugogodišnje iskustvo rada u školi kao profesor srpskog jezika i književnosti, a već osam godina je na poziciji zamenika direktora Srednje škole za informacione tehnologije u Beogradu.

 

Kako da se prijavite?

Da biste se prijavili za učešće na seminaru, potrebno je da što pre popunite prijavu i obezbedite svoje mesto. Broj slobodnih mesta za učešće na seminaru u prostorijama Instituta ograničen je na 30, a svoje prisustvo možete osigurati popunjavanjem ove prijave.

Prijave za prisustvo na seminaru prihvataju se do popune grupe.

PRIJAVITE SE >>

Za više informacija možete nam se obratiti putem mejla: office@institut.edu.rs ili telefona: +381 (0)11 4011 260.

 

Upis za 2017/18. godinu je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »